informasjon 2023

INTERESSE LISTE/VENTELISTE:
 

Det kommer jevnlig henvendelser om valp og jeg er så redd for at jeg skal glemme noen bort eller at jeg ikke husker den informasjonen som gis pr telefon så derfor ber jeg alle som tar kontakt om å sende meg en epost med litt informasjon om dem og hvilken erfaring de har med hund. Informasjon som er kjekt å vite når man skal fordele valper senere. Når jeg har mottatt henvendelsen sender jeg deg litt informasjon om valpekullet som planlegges eller ventes. Er det fortsatt aktuelt med en valp så gir du meg en tilbakemelding på dette. Vi har ingen kritierier om at hunden skal brukes til jakt eller utstilling- det eneste jeg er opptatt av er at DU har tenkt igjennom hvilket ansvar det er å skaffe seg hund og at valpen får et godt og permanent hjem. 


VI setter deg opp på en interesse liste/venteliste. Når valpene er født og vi ser kjønnsfordelingen og når vi vet at valpene er kommet gjennom den første kritiske uken så tar vi kontakt med de som er aktuelle og tilbyr dem en valp. 

Jeg har forståelser for at man kan finne valp hos annen oppdretter i mellomtiden- men ber om at det gis en tilbakemelding om dette. 

Man kan ikke forutsi hvor mange valper som blir født- derfor setter vi ikke opp flere på venteliste enn det som forventes født i et gjennomsnittlig valpekull. Faktorer som at det ikke blir født nok valper, tispa går tom, valper dør i fødsel eller i den kritiske første tiden, kjønnsfordelinger etc er alle ting vi ikke kan påvirke- så noen ganger vil jeg dessverre ikke kunne tilby valp til alle som står på ventelisten. Disse vil få tilbud om å stå på liste til neste valpekull og være prioritert der. 

Fra valpene er 5 uker gamle tar vi imot besøk- før den tid ønsker vi å skjerme mor og barn. Noen dager før levering blir valpene undersøkt av veterinær. De får vaksine, blir id merket (mikrochip) og veterinærbesiktiget med helsebok. De får kur mot innvollsparasitter ved 2,4,6 og 8 ukers alder. De er registrert i Norsk Kennel Klub og har stamtavle.  

HÅNDPENGER:
Når valpene er 2 uker gamle blir valpekjøpere bedt om å innbetale håndpenger for valpen. Innbetalt håndpenger er en bekreftelse på at du har fått tildelt valp fra vårt oppdrett, samtidig som det gir oss som oppdrettere en sikkerhet om at du som valpekjøper fortsatt ønsker en valp fra det aktuelle valpekullet.
 
Håndpengene blir refundert dersom valpen av ulike grunner, som for eksempel skade eller sykdom på valpen, ikke kan leveres som avtalt. 

BETALING
Om ikke annet er avtalt, er valpene leveringsklar ved 8 ukers alder. På leveringsdagen skal valpen være betalt før den forlater kennelen. 

I tilfeller hvor valpekjøper ikke har anledning til å hente valpen før på et senere tidspunkt, ber vi om at kjøpesummen betales den dagen valpen er leveringsklar. (8 uker gammel) 

Ingen valper selges på avbetaling eller delbetaling. 

KJØPEKONTRAKT:

Den dagen valpen hentes vil  jeg gå gjennom litt basis informasjon som kan være nyttig å vite om valpen og jeg besvarer gjerne alle spørsmål dere har. Det skrives et kjøpekontrakt i henhold til anbefalinger fra kennel klubben.Kjøpekontrakten til Norsk Kennel Klub kan ses HER  I tillegg benyttes et eget vedlegg med informasjon om helse, tilbakekjøp etc. Begge deler signeres av selger og kjøper- og kjøper beholder orginalen og selger får kopien. Den samme kontrakten benyttes ved tilbakekjøp av hunder vi har oppdrettet og solgt.

AVBESTILLING AV VALP FØR DEN ER LEVERT:
I henhold til kjøpsloven har kjøper angrerett, og så ledes rett til å avbestille varen (hunden) innen den er avhentet. Selger har i så tilfelle rett til erstatning for kostnader som oppstår som følge av at kjøper har avbestilt kjøpet.  

Ved avbestilling av valp vil ikke håndpengene bli refundert da dette er ment å dekke ekstra utgifter som omregistrering, veterinær attest etc.

LEVERING:

Valpene er leveringsklare fra de er 8 uker gamle.
Levering skjer, om ikke annet er avtalt, gjennom at kjøper henter hunden hos selger/oppdretter. Vi bor 1 times kjøring fra Kjevik Lufthavn (Kristiansand) og møter gjerne opp på flyplassen for å overbringe valpen til valpekjøpere som kommer med fly.

For å unngå at overlevering av valpene i et kull strekker seg over en lengre periode, er det ønskelig at valpene hentes på fastsatte datoer. Det vil bli satt opp to datoer for henting. Skulle disse datoene ikke passe med tanke på fly etc så finner vi et annet tidspunkt som passer bedre, men prøver å tilstrebe at flest valper drar på fastsatte datoer.

For noen valpekjøpere passer det ikke å hente valpen når de er 8 uker gamle- pga jobb eller ferie etc- og det er ønskelig at valpen blir igjen noen ekstra uker før den hentes. Som oppdretter har vi forståelse for dette og prøver å være behjelpelig med at valpen kan være lengre dersom vi har anledning til det.
Ved avtale om forlenget opphold før henting av valpen innebærer det en ekstra kostnad på 500 kr pr uke for valpekjøper.

KENNELOPPHOLD:
Vi har dessverre ikke anledning eller fasiliteter til å ta imot hunder for pass mens eier er på jobb eller ferie.

GJENKJØP AV HUND:
Dersom tilbakeleveringen skyldes andre årsaker enn sykdom eller mangler hos hunden, skjer gjenkjøp etter retningslinjene for gjenkjøp av hund:

  • Om gjenkjøp skjer innen 14 dager fra leveringsdato, tilbakebetales 80 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer  etter 14 dager, men før 3 måneder fra leveringsdato, tilbakebetales 60 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer mellom 3 måneder og 1 år fra leveringsdato , tilbakebetales 40 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer etter 1 år, men før 2 år fra leveringsdato , tilbakebetales 10 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer etter 2 år fra leveringsdato, tilbakebetales ingenting av kjøpesummen.


Ved salg av valper, unghunder eller voksne hunder benytter vi kjøpekontrakten til Norsk Kennel Klub: http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Kjp_og_salg/Kjpsavtale_TILNETT_JULI2015_utfyllbar_NY.pdf
Den samme kontrakten benyttes ved tilbakekjøp av hunder vi har oppdrettet og solgt.

Oppdatert 21.02.2023