Hos Andre

Det er begrenset hvor mange hunder man kan følge opp selv,  og derfor blir noen hunder satt ut på "for". Vi har vært veldig heldig  og kommet i kontakt med dyktige og hundekjære mennesker som har inkludert sitt nye medlem i familien. Her får de utfoldet seg både jaktlig og sosialt- og er i de beste hender.