informasjon 2021

12.05.2021 gangen i venteliste og tildeling

For meg er og vil alltid hundeoppdrett være en hobby- det er en interesse jeg har og som preger det livet jeg lever her på Aviatrix. Det vil aldri bli noe jeg anser som en jobb og derfor har jeg heller ikke lagt opp rutinene mine slik man ville gjort om det hadde vært arbeidsplassen min. Jeg har ingen morgenmøter der jeg planlegger dagen, jeg har ingen ansatte, ingen sekretærer som besvarer telefonen eller henvendelser på mail eller melding. Ingen webmaster som oppdaterer hjemmesiden eller fotograf som tar bilder av hundene. 

Jeg har flere hunder enn det som er "normalt"- men jeg bor landlig og tilrettelagt til. Hundene mine er en del av min hverdag- de gir meg rutiner i hverdagen og de gir meg ubeskrivelig mye glede i livet. Da jeg ble syk for noen år siden og ikke kunne fortsette i yrket som psyk.sykepleier så var det hundene som gav mening i hverdagen. De ble en stor og viktig del av min hverdag, men de vil aldri bli "jobben" min- hobby skal aldri være jobb mener jeg. 

Det er også grunnen til at jeg ikke sitter parat med telefonen eller mailen for å besvare alle henvendelser- og spesielt ikke det siste året hvor ting bare har tatt helt av. Jeg tar det når jeg har anledning eller overskudd til besvare henvendelser. 

Det har blitt nevnt til det kjedsommelige om corona og økning i etterspørselen- men for meg er det fortsatt veldig uvant at ting er som de er akkurat nå. Før hadde jeg lengre dialoger med valpekjøpere og vi lærte hverandre å kjenne- akkurat det ser jeg frem til når ting går tilbake til normalen igjen. De som har fulgt hjemmesiden en stund og holdt dialog med meg på telefon og mail vet at de får tilbakemelding, men at jeg kan være litt treg. Men de som har kommet på banen i det siste og lurer på valp synes nok ting går vel tregt her- så derfor vil jeg bare klar gjøre noen få ting for å gjøre min hverdag enklere:

1. Står du på venteliste til valp så vil du få tilbud om valp når jeg har ledig en valp.
2. Når valpene er født må de gjennom den første kritiske perioden FØR jeg tar kontakt og tilbyr valp.
3. Ringe, sende melding og/eller mail for å høre om en av valpene som nettopp er født er din kan jeg dessverre ikke svare deg på før valpene er kommet gjennom den første kritiske perioden.

I dagene når valpene blir født så blir det minimalt med søvn på u.t og man er langt fra sitt mest tålmodige eller omgjengelig disse dagene (om noen trenger referanser på det så spør Egil- min ektefelle). Fokuset mitt da ligger hos mor og valpene og sørge for at de kommer vel gjennom den første tiden. 
 

12.04.2021 Tilbake til gamle rutiner vedrørende venteliste

I forbindelse med den store økningen i henvendelser om valp så valgte jeg å endre på rutinger slik at jeg bare satte opp folk på venteliste NÅR jeg hadde fått bekreftet at jeg ventet valper igjen. Nå har ting roet seg litt- presset etter valp er ikke like stort og derfor velger jeg å gå tilbake til gamle rutiner igjen:) Jegt tar derfor imot henvendelser om å stå på venteliste til valp og gjør slik jeg alltid har gjort:

  • Jeg setter ikke opp flere på liste enn det er realistisk å forvente kan bli født i et "normalt" beagle kull.
  • Jeg tar høyde for de faktorer jeg ikke kan påvirke slik som antall, fordeling av kjønn etc. 
  • Jeg har full forståelse for at man kan finne seg en valp hos en annen oppdretter i mellomtiden, men ber om at man gir tilbakemelding om det dersom du står på venteliste til valp herfra. 
  • Ønsker du å stå på venteliste til valp så send meg en mail (jannesandbakken@hotmail.com) eller fyll ut skjema i menyen "henvendelser valper" og skriv litt om deg selv, om du har erfaring med hund eller ikke og hvilket kjønn du ønsker eller om det ikke spiller noe rolle. Disse tingene gjør det enklere for meg i prosessen med å tildele valp når den tid kommer. 
  • Det som er viktig for meg er at man har tenkt igjennom hvilket ansvar det er å anskaffe seg hund.  Jeg ønsker at alle mine hunder skal komme til permanente hjem der de kan leve lykkelig hele sitt liv.

INFORMASJON 2021

På slutten av 2020 tok jeg som kjent en sårt trengt pause- og jeg brukte denne tiden til å tenke over hvilke tiltak jeg bør gjøre for å ta "tilbake" litt kontroll over tingene. Jeg hadde håpet at ting gikk tilbake til normalen så fort julen var over- men det har det ikke gjort. Daglig tikker det inn henvendelser om jeg har ledige valper eller vet om ledige valper.Så derfor gjør jeg følgende endringer inntil videre i forhold til besvarelse av henvendelser og oppsett på venteliste.

BESVARELSE AV HENVENDELSER
Jeg har bare måttet innse at jeg ikke har mulighet til å følge opp og besvare alle henvendelser og spørsmål som kommer daglig, men jeg skal gjøre mitt beste for at alle henvendelser blir besvart etterhvert. Så håper jeg at dere som leser dette har forståelse for at det tar litt lengre tid før man får svar. 

VENTELISTE
I forhold til venteliste som vil det være hensiktsløst å sette opp alle som ønsker det på venteliste til valp- allerede nå vet jeg at jeg kommer ikke til å ha valp til alle som tar kontakt, for mine kullplaner i år er begrenset. Jeg vet at- til forskjell fra tidligere år- så henvender valpekjøpere seg til flere oppdrettere og setter seg opp på flere lister. Sånn at når den tid kommer at jeg har en valp jeg kan tilby dem så har de kanskje allerede fått seg valp fra en annen oppdretter. 

Fra og med januar 2021 så kommer jeg bare til å sette opp venteliste NÅR jeg vet med sikkerhet at det ventes valper: Dette for å spare endel arbeid for meg selv, men også for å unngå å fylle lange lister der jeg vet at noen av disse må jeg skuffe. Jeg kommer til å oppdatere hjemmesiden jevnlig og håper dere har forståesle for det og følger med der:) 

VALPEKULLET SOM VENTES I SLUTTEN AV JANUAR
Jeg venter valpekull nå i slutten av denne måneden, men de som stod på venteliste til valp i høst og ikke fikk valp da vil bli prioritert til å få tilbud om valp denne gangen. Skulle det være valper ledig så vil det bli lagt ut informasjon om det på hjemmesiden.

VET DU OM ANDRE LEDIGE BEAGLEVALPER
Utover våren vil det komme flere beaglevalpekull- våren er den tiden hvor flest oppdrettere har kull på sine hunder. Jeg holder ingen oversikt over hvem som har kull eller venter kull- og vi oppdrettere har ulike ting som vektlegges i våre oppdrett. Jeg er opptatt av at du som anskaffer deg beagle blir fornøyd med rasen og du velger den igjen neste gang du skal ha deg hund.

Mitt råd til deg som søker beagle er:
Ha tålmodighet!!! 
Sjekk at foreldrene er registrert i et FCI godkjent land- slik som Norsk Kennel Klub. Da vet du at hunden er renraset og har stamtavle.
Sjekk at foreldrene er testet for Lafora, MLS, NCCD og IGS. Dette er genetiske sykdommer som kan få store konsekvenser om valpen har en eller flere av dem.
Beaglevalper i Norge koster 15-16000 kr- og er da registrert i Norsk Kennel Klub (stamtavle), id merket, vaksinert og veterinær besiktiget. Det er ikke vanlig at man betaler mer for tisper enn hannhunder. 
Sørg for at det er kjøpekontrakt på valpen! 

Informasjon 2020

INTERESSE LISTE/VENTELISTE:
 

Det kommer jevnlig henvendelser om valp og jeg er så redd for at jeg skal glemme noen bort eller at jeg ikke husker den informasjonen som gis pr telefon så derfor ber jeg alle som tar kontakt om å sende meg en epost med litt informasjon om dem og hvilken erfaring de har med hund. Informasjon som er kjekt å vite når man skal fordele valper senere. Når jeg har mottatt henvendelsen sender jeg deg litt informasjon om valpekullet som planlegges eller ventes. Er det fortsatt aktuelt med en valp så gir du meg en tilbakemelding på dette. Vi har ingen kritierier om at hunden skal brukes til jakt eller utstilling- det eneste jeg er opptatt av er at DU har tenkt igjennom hvilket ansvar det er å skaffe seg hund og at valpen får et godt og permanent hjem. 


VI setter deg opp på en interesse liste/venteliste. Når valpene er født og vi ser kjønnsfordelingen og  vet at valpene er kommet gjennom den første kritiske uken så tar vi kontakt med de som er aktuelle og tilbyr dem en valp. 

Jeg har forståelser for at man kan finne valp hos annen oppdretter i mellomtiden- men ber om at det gis en tilbakemelding om dette. 

Man kan ikke forutsi hvor mange valper som blir født- derfor setter vi ikke opp flere på venteliste enn det som forventes født i et gjennomsnittlig valpekull. Faktorer som at det ikke blir født nok valper, tispa går tom, valper dør i fødsel eller i den kritiske første tiden, kjønnsfordelinger etc er alle faktorer vi ikke rår over- så noen ganger vil man dessverre ikke kunne tilby valp til alle som står på ventelisten. Disse vil få tilbud om å stå på liste til neste valpekull og være prioritert der. 

Fra valpene er 5 uker gamle tar vi imot besøk- før den tid ønsker vi å skjerme mor og barn. Noen dager før levering blir valpene undersøkt av veterinær. De får vaksine, blir id merket (mikrochip) og veterinærbesiktiget med helsebok. De får kur mot innvollsparasitter ved 2,4,6 og 8 ukers alder. De er registrert i Norsk Kennel Klub og har stamtavle.  

HÅNDPENGER:
Når valpene er 2 uker gamle blir valpekjøpere bedt om å innbetale håndpenger for valpen. Innbetalt håndpenger er en bekreftelse på at du har fått tildelt valp fra vårt oppdrett, samtidig som det gir oss som oppdrettere en sikkerhet om at du som valpekjøper fortsatt ønsker en valp fra det aktuelle valpekullet.
 
Håndpengene blir refundert dersom valpen av ulike grunner, som for eksempel skade eller sykdom på valpen, ikke kan leveres som avtalt. 

BETALING
Om ikke annet er avtalt, er valpene leveringsklar ved 8 ukers alder. På leveringsdagen skal valpen være betalt før den forlater kennelen. Kjøpesummen (minus håndpenger) betales kontant.

I tilfeller hvor valpekjøper ikke har anledning til å hente valpen før på et senere tidspunkt, ber vi om at kjøpesummen betales den dagen valpen er leveringsklar. (8 uker gammel) 

Ingen valper selges på avbetaling eller delbetaling. 

KJØPEKONTRAKT:

Den dagen valpen hentes vil  jeg gå gjennom litt basis informasjon som kan være nyttig å vite om valpen og jeg besvarer gjerne alle spørsmål dere har. Det skrives et kjøpekontrakt i henhold til anbefalinger fra kennel klubben.Kjøpekontrakten til Norsk Kennel Klub kan ses HER  I tillegg benyttes et eget vedlegg med informasjon om helse, tilbakekjøp etc. Begge deler signeres av selger og kjøper- og kjøper beholder orginalen og selger kopien. Den samme kontrakten benyttes ved tilbakekjøp av hunder vi har oppdrettet og solgt.

AVBESTILLING AV VALP FØR DEN ER LEVERT:
I henhold til kjøpsloven har kjøper angrerett, og så ledes rett til å avbestille varen (hunden) innen den er avhentet. Selger har i så tilfelle rett til erstatning for kostnader som oppstår som følge av at kjøper har avbestilt kjøpet.  

Ved avbestilling av valp vil ikke håndpengene bli refundert da dette er ment å dekke ekstra utgifter som omregistrering, veterinær attest etc.

LEVERING:

Valpene er leveringsklare fra de er 8 uker gamle.
Levering skjer, om ikke annet er avtalt, gjennom at kjøper henter hunden hos selger/oppdretter. Vi bor 1 times kjøring fra Kjevik Lufthavn (Kristiansand) og møter gjerne opp på flyplassen for å overbringe valpen til valpekjøpere som kommer med fly.

For å unngå at overlevering av valpene i et kull strekker seg over en lengre periode, er det ønskelig at valpene hentes på fastsatte datoer. Det vil bli satt opp to datoer for henting. Skulle disse datoene ikke passe med tanke på fly etc så finner vi et annet tidspunkt som passer bedre, men prøver å tilstrebe at flest valper drar på fastsatte datoer.

For noen valpekjøpere passer det ikke å hente valpen når de er 8 uker gamle- pga jobb eller ferie etc- og det er ønskelig at valpen blir igjen noen ekstra uker før den hentes. Som oppdretter har vi forståelse for dette og prøver å være behjelpelig med at valpen kan være lengre dersom vi har anledning til det.
Ved avtale om forlenget opphold før henting av valpen innebærer det en ekstra kostnad på 500 kr pr uke for valpekjøper.

KENNELOPPHOLD:
Vi har dessverre ikke anledning eller fasiliteter til å ta imot hunder for pass mens eier er på jobb eller ferie.

GJENKJØP AV HUND:
Dersom tilbakeleveringen skyldes andre årsaker enn sykdom eller mangler hos hunden, skjer gjenkjøp etter retningslinjene for gjenkjøp av hund:

  • Om gjenkjøp skjer innen 14 dager fra leveringsdato, tilbakebetales 80 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer  etter 14 dager, men før 3 måneder fra leveringsdato, tilbakebetales 60 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer mellom 3 måneder og 1 år fra leveringsdato , tilbakebetales 40 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer etter 1 år, men før 2 år fra leveringsdato , tilbakebetales 10 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer etter 2 år fra leveringsdato, tilbakebetales ingenting av kjøpesummen.


Ved salg av valper, unghunder eller voksne hunder benytter vi kjøpekontrakten til Norsk Kennel Klub: http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Kjp_og_salg/Kjpsavtale_TILNETT_JULI2015_utfyllbar_NY.pdf
Den samme kontrakten benyttes ved tilbakekjøp av hunder vi har oppdrettet og solgt.

Oppdatert 02.09.2020