Beagle på Finn.no

Når man leter etter beaglevalper er et av de mest vanlige stedene å søke etter hund på Finn.no. Og de aller fleste som annonser beagle- voksne, unghunder eller valper- er seriøse oppdrettere. Men fra tid til annen dukker det dessverre opp annonser der man selger beagle valper uten stamtavle- gjerne til en litt lavere pris enn markedspris. Hensikten med innlegget er ikke å henge ut enkelte "oppdrettere" , men gi iinformasjon til de som skal anskaffe seg beagle valp. Jeg har sagt det tidligere og sier det gjerne igjen: Det viktigste for meg er at  de som skal skaffe seg beagle blir fornøyd med den rasen de har valgt.

I annonsen står det at hunden kan bli registrert om jeg melder meg inn i Norsk Kennel Klubb (NKK) og betaler et gebyr.
 

 • I henhold til reglementet til NKK er det bare oppdretter som kan registrere valpekull og få stamtavle på dem. Valpekjøpere kan ikke få stamtavle på kull født i Norge- det er det bare oppdretter som kan.
 • Det er obligatorisk å registrere hele valpekullet, og hele kullet skal registreres samtidig.
 • Medlemskap i Norsk Kennel Klub (NKK) koster cirka 548 kr- grunnkontingenten til NKK er 190 kr og i tillegg må man være medlem av en medlemsklubb (Harehundklubb, raseklubb etc). Om du er medlem eller ikke spiller ingen rolle i forhold til om hunden har stamtavle eller ikke.
 • Oppdretter skal registrere valpene før de er 3 månder gamle og det er gratis å omregistrere dem til nye eiere frem til de er 6 måneder. Når valpene er fylt 6 måneder koster omregistreringen 50% mer og i tillegg kommer eiersifte avgiften. Prisen på registrering avhenger av om oppdretter er medlem av NKK eller ikke og hvor gamle valpene er.
      Registrering på internett:
Ikke-medlem: kr 900,- pr. valp
Ikke-medlem: kr 1350,- pr. valp eldre enn 3 mnd.
Medlem: kr 450,- pr. valp
Medlem: kr 675,- pr. valp eldre enn 3 mnd.
Manuell registrering:
Ikke-medlem: kr 1150,- pr. valp
Ikke-medlem: kr 1725,- pr. valp eldre enn 3 mnd.
Medlem: kr 575,- pr. valp
Medlem: kr 862,50 pr. valp eldre enn 3 mnd.
 
Er stamtavle viktig?
 • For å kunne delta på utstillinger, jaktprøver etc kreves det at hunden har stamtavle og er registrert i Norsk Kennel Klubb.
 • Man får ikke registrert valpekull i NKK dersom ikke foreldrene har stamtavle.
 • Hunder som ikke har stamtavle blir ansett for å være likestilt med blandingshunder. I stamtavlen kan man finne informasjon om forfedre og dermed vite om opphavet til din hund.
Har valpenes alder noe å si?
 • Normalt har alder ingenting å si- men om oppdretter sitter igjen med for eksempel et helt kull når de er 6 månder eller eldre så sier det seg selv at det er vanskelig å følge hver enkelt valp opp. De skal lære nye ting, bli dressert, gjort husrene, sosialisert etc og det krever enormt mye av oppdretter å klare å følge opp hver enkelt valp. Det er en grunn til at man leverer valper ved 8 til 12 ukers alder.
Oppdretter sier at valpene har chip, helseattest og har fått rabiesvaksinering og ormekurbehandling
 • I henhold til NKK kan ikke valper leveres til nye eiere før de er 8 uker gamle. Og det er vanlig at valpene er registrert i NKK, har id merking, vaksine, helseattest og er blitt fulgt opp med ormekur behandling. I Norge vaksineres valper mot parvo, smittsom leverbetennelse, valpesyke og kennelhoste. Rabis vaksine ligger ikke i grunnpakken da den først kan gis til valper som er minimum 12 uker gamle.
Oppdretter sier alle 5 valpene er født i for eks Polen- da er det vel greit?
 • Om hunden er født i Polen eller lignende kan man få en stamtavle i Norge dersom hunden er registert i sitt fødeland. Man må betale en avgift til NKK:
Omregistrering av utenlandsk hund:
Ikke-medlem: kr 1600,-
Medlem: kr 800,-
 • MEN EU har utarbeidet strenge regler for import av hund og disse reglene må Norge følge. Skal man importere hund fra utlandet skilles det på privat og kommersiell import. Når man importerer privat skriver man under på et helse dokument der hensikten med importen ikke er videresalg av hunden/valpene.
 • Hunder som tas inn til Norge må oppfylle krav for import- slik som rabis vaksine, EU pass, vaksine, ormekur, id merking og helseattest.
 • Man kan bare importere maksimalt 5 hunder av gangen og disse må fortolles ved grensekontrollen. I tillegg skal mattilsynet varsles og de sjekker at papirer er i orden før hunden/valpene kommer inn i Norge.
 • Så er man i tvil om alt er i orden så be om å få se attesten fra Mattilsynet og Tollvesenet- man får orginal papirene med seg når man krysser grensen. Og i tillegg be om å få se helseattesten/EU passet som skal følge hunden.
Seriøse oppdrettere av beagle i utlandet sender ikke hele kull for videresalg til utlandet- de er i likhet med norske oppdrettere opptatt av at hundene kommer til gode hjem og ønsker å ha direkte kontakt med sine valpekjøpere. Skal man kjøpe hund fra utlandet kan man like enkelt ta direkte kontakt med oppdrettere og hente valpen hjem selv så vet man at alt er i orden. Og i tillegg vet man at en ikke støtter opp om valpefabrikker som utelukkende avler for salg.