Aviatrix- ytringsfrihet og egne meninger.

"Poppey" følger nøye med på alt som legges ut på Aviatrix.no "Poppey" følger nøye med på alt som legges ut på Aviatrix.no

Til orientering!

Da jeg startet med hjemmeside for cirka 12 år siden hadde jeg aldri trodd at man må klargjøre at denne hjemmesiden driftes og skrives av meg som privatperson- og at det som deles her er mine egne personlige betraktninger. For det trodde jeg kom tydelig frem da den hovedsakelig omtaler mine hunder som jeg enten eier og/eller har oppdrettet. I det store og det hele har jeg prøvd å holde den relatert til hunder, men noen få ganger har det være greit å dele litt privat da det kan gi en forklaring på hvorfor besvarelser av mailer etc kan drøye ut. 

Beagler er min store lidenskap i livet og det er interessen for denne fantastiske rasen som har ført meg dit jeg er i dag. Det er også den som har ført til at jeg gjennom årene har jeg påtatt meg ulike frivillige verv i harehundklubben, Beagle Ringen Norge, Avlsrådet for beagle mm- og grunnen til at jeg i fjor ble autorisert som eksteriørdommer på endel jakthundraser. Jeg har en bakgrunn som autorisert sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid der man hele tiden skal være bevist på hvilken rolle man har, og skille mellom personlig og privat. Så for min del har jeg alltid vært opptatt av skillet mellom meg som privatperson og de roller jeg har hatt- og jeg trodde- som tidligere nevnt- at dette kom klart og tydelig frem gjennom innholdet på hjemmesiden. Dessverre finns det alltid nettroll....

I Norge har vi ytringsfrihet- det vil sier den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for det de mener, og ønsker å si noe om, uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene. Denne rettigheten er nedfelt i Grunnloven §100 og i Menneskerettsloven art. 10.

Så for at det for alle som besøker hjemmesiden- også nettroll- skal være tydelig så er alt innholdet som publiseres på denne hjemmesiden skrevet av meg som privatperson der jeg benytter meg av min rettighet til ytringsfrihet. 

Mvh Janne  (Som egentlig mener at denne informasjonen er unødvendig da det burde være innlysende for alle som leser innholdet på hjemmesiden.)