Spørsmål og Svar

Vi får mye henvendelser med spørsmål om rasen, og noen spørsmål går igjen. Her vil vi skrive litt om de temaene som går ofte igeni henvendelsene . Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt- det setter vi bare stor pris på.

Tispe eller hannhund

SPØRSMÅL:
Hva bør jeg velge- tispe eller hannhund?

SVAR:
Hvilket kjønn man velger er en smakssak. Det er ikke sånn at tisper er bedre eller dårligere enn hannhunder. Det finnes positive og negative sider med begge kjønnene, og jeg er av den oppfatningen at man får den hunden man "fortjener". Fordel med hannhunder er at man slipper løpetiden to ganger i året, og alt den kan medføre som innbilt svangerskap o.l. De er også enklere å forholde seg til, men er senere i utviklingen og mer umodne.

I forhold til dressur og hvor mottakelige de er for dette så spiller individuelle forskjeller mer inn enn kjønnsforskjeller. Noen tar ting veldig fort, mens andre trenger litt terping. Jeg merker ingen forskjeller i gemyttet eller hvordan de går sammen med andre hunder eller forholder seg til mennesker.

Jeg hadde vært mer opptatt av å finne en hund som passet inn i familien fremfor hvilket kjønn jeg skulle velge. (med mindre man har planer om videre avl- da må man velge en tispe)

Har man hund i fra før av eller planlegger å anskaffe flere hunder- så ville jeg valgt hund med samme kjønn slik at man ikke trenger å ta hensyn til løpetider og uønsket parringer. Beaglen er avlet for å leve i flokk- og to eller flere hannhunder eller tisper fungere fint sammen. Jeg anbefaler ikke å kjøpe flere valper samtidig da disse vil knytte seg mer til hverandre enn til deg som hundeeier. Har man planer om å ha flere hunder anbefales det å anskaffe neste hund når første hund er fylt året. Da har den første hunden funnet seg godt til rette i sitt hjem, og kan veilede den nye valpen i hvilken "regler" som gjelder i sitt nye hjem.

Bjeffer/uler beaglen mye?

SPØRSMÅL:
Bjeffer eller uler beaglen mye?

SVAR:
Historisk sett ble hunder som brukte luktesansen sin under jakt, ofte gitt navn etter hva de ble brukt til, slik som Foxhounds (Reve hunder). Men beaglen derimot fikk antagelig sitt navn etter måten den loste/bjeffet under jakt. Det antas at navnet stammer fra det franske ordet bèer, som betyr å gape eller vid åpen og guele, som betyr hals. Ordet Bègueule vil antagelig bety å gape/ åpne halsen helt opp- noe som antagelig henspeil på måten rasen oppfører seg under losføring på jakt.

I forhold til bjeffing/uling hos beagle så er ikke dette noe som er typisk for rasen. Beaglen har ikke lav terskel for bjeffing, men hunder/valper som foreksempel ikke er vant til å være alene, vil savne eiere og lage lyd.

Jeg pleier å anbefale valpekjøpere å gjøre valpen vant til bur fra de er små slik at de forbinder dette med en trygg plass å oppholde seg i når eiere ikke er hjemme. Det høres sikkert overfladisk å si, men man "får den hunden man fortjener". Med det mener jeg at om man legger ned grunnlaget for hva som er ønsket oppførsel og hva som ikke er allerede mens den er valp så vil hunden følge dette etter hvert som den blir større. Min erfaring er at hunder som har vært vant til å være med eiere hele tiden fra de er valp, vil protestere på dette i form av bjeffing om man plasserer den alene i for eksempel en hundegård. Dette gjelder hunder generelt og ikke beagle spesielt. 

Hva skal hunden hete?

SPØRSMÅL:
Hvordan gjør vi det med navn på valpen?

SVAR:
Vi velger å gi valpene stamtavle navn. Det vil si det navnet som blir registrert i Norsk Kennelklub, og som fremgår på stamtavlen til hunden. Disse navnene er hentet fra sanger til Country artister, og det er navn som ikke egner seg til bruk i hverdagen. Det blir ikke helt den samme effekten å rope "Aviatrix`s Barefoot on the beaches" som det er å bruke "Ellie".

Som valpekjøper står dere helt fritt til å velge navnet som skal brukes i hverdagen. Om dere kaller hunden Tono, Tico, Sang etc spiller ingen rolle for meg- så lenge dere er fornøyd med navnet. Vi oppfordrer valpekjøpere til å ha klart et navn til valpen når det er avklart hvilken hund som blir deres sånn at vi kan begynne å gjøre hunden vant til navnet

Valg av valp?

SPØRSMÅL:
Spørsmål om valg av valp og hvilket valg de har fått går ofte igjen i henvendelsene vi får.

SVAR:
Tidligere lot vi valpekjøperne komme hit og ta ut den valpen de ønsket, men etter å ha sett at "feil" valp dro hjem til "feil" familie med de utfordringene det med førte for både valpekjøper, tok vi en beslutning om å fordele valpene. Derfor er det ingen som får velge valp hos oss. Jeg har skrevet litt om dette HER.

Vi har god kjennskap til foreldre, og vi lærer å kjenne valpene godt gjennom de 8 uke de er her. Vi ser deres styrker og svakheter, og med utgangspunkt i informasjonen vi får gjennom telefon og eposter prøver vi å finne valper som vil passe godt inn i de hjem de kommer til. Så langt har dette fungert utmerket og vi har bare fått positive tilbakemeldinger på de valpene vi har plassert.

Når valpene er rundt 7 uker gamle har man dannet seg et godt bilde av styrker og svakheter i hver enkelt valp, og jeg sender ut informasjon og bilde av hvilken valp som er blitt tildelt til hver valpekjøper.

Er beaglen er aktiv hund?

SPØRSMÅL:
Vi får ofte spørsmål om beagle er en aktiv hund, og hvor mye mosjon den trenger daglig?

SVAR:
Beaglen er opprinnelig en jakthund og den krever vanlig mosjon/aktivitet.  Enkelte oppdrettere liker å fremstille beaglen som ekstremt aktiv med behov for trim 4-5 timer daglig- dette stemmer ikke med vår erfaring med rasen. Riktignok kan en beagle som jaktes med kan tåle mange og lange dager på skogen og tilbakelegge store distanser i løpet av en jaktdag. Men jaktsesongen foregår fra 21 august til 28 februar, og resten av sesongen er den ikke like aktive. Og det er ikke slik at beaglen bare viser tegn på trivsel i jaktsesongen og mistrives resten av året.

Beaglen fungerer som en yndet og populær familiehund i resten av verden, og det er bare her i Norden at beaglen blir benyttet som ensom drivende jakthund. Den krever ikke mer mosjon enn hunder flest, og får den sin daglige luftetur/er er den fornøyd. Får hunden for lite mosjon/aktivitet merker man det fort ved at den finner andre kanaler for utløp for sin energi- det kan være rastløs vandring i huset, ødeleggelse av gjenstander eller masete oppførsel etc.

Er beaglen bare jakthund?

SPØRSMÅL: Mange lurer på om beaglen bare er en jakthund, og om instinktene sitter så sterkt i hunden at den ikke vil fungere uten å bli brukt til jakt? Kan man ha hunden løs uten band eller vil den stikke av og jakte så fort den får sjansen?

SVAR:
Beaglen sin opprinnelse er som packhund i England- det vil si at den er blitt brukt som jakthund i flokk hvor det ble sluppet opptil 32 hunder samtidig. Som packhund var de mer opptatt av helheten av flokken enn individer. Hunder som søkte ut og var selvstendig ble fjernet. Packet skulle holde sammen og jage vilt sammen. Her i Norden har vi ingen historikk på packjakt, så beaglen ble benyttet som ensom drivende jakthund her. Det ble importert packhunder til Norge, og i begynnelsen var det flere uønskede egenskaper som jakthund hos de hundene, slik som at den ikke søkte ut for å finne vilt eller at losføringen (hvordan den bjeffer når den følger etter vilt) var dårlig. Siden de første hundene ble importert har det har i generasjoner blitt avlet bevist for å forbedre disse egenskapene. I dag fungerer den norske jaktbeaglen utmerket til sitt formål.

Oppdrettere av jakthunder vektlegger å avle på jaktegenskaper og bruker hunder som er premiert på jaktprøver. Derfor ønsker at de som kjøper valp av dem skal benytte dem til jakt og gjerne stille dem på jaktprøve for å se om de har lykkes i avlen. For å unngå at valper ble solgt som rene familiehunder ble det en trend i oppdrettermiljøet å fremstille rasen som ekstremt aktiv og jaktgal. Intensjonen var god, men etterhvert har det tatt "helt av". Beaglen blir fremstilt som en hund som trenger minimum 4 timers joggetur hver dag for å kunne fungere og man kan aldri slippe den løs for da stikker den rett til skogs og jakter.

For å sette det litt på spissen- hvilken familie vil kunne fungere dersom man enten før arbeid eller rett etter arbeid skal ut og jogge i 4 timer med hunden? Og dersom jaktinstinktet var så stort i beaglen at den stikker av med første anledning så burde vel rasen ha et bedre rykte som jakthund med stort søk og stor jaktlyst? Og det hadde vel vært mye enklere å få fram en beagle som jakthund når man hadde sluppet alle de vanlige stegene med skogstilvenning og lignende? For skal man trene inn en jakthund krever det en del arbeid og tålmodighet. Man må jevnlig ut i skogen og slippe hunden løs. Det går lang tid før hunden er trygg nok til å søke ut på egen hånd og det går gradevis.  Så hvorfor skulle de hundene som selges som familiehunder være anderledes? Da burde det vært en verden av ulykkelige beagle eiere på leting etter hunden sin, og rasen burde ikke vært så populær som den er?

Det er bare her i Norden at beaglen blir benyttet som ensom drivende jakthund- i resten av verden er det en yndet og populær familiehund. Den trives sammen med to og firbeinte, og utenlandske oppdrettere vektlegger i tillegg til helse og eksteriøret dens egenskaper til å fungere sammen i flokk med mennesker og andre hunder. Norske oppdrettere av jakt beagler vektlegger hovedsakelig jaktegenskaper og er ikke opptatt av hundens eksteriør eller evne til å leve i flokk. De ønsker å avle frem hunder som kan jobbe alene og selvstendig på skogen i timesvis, og får hunder som er selvstendige og egenrådige. Og det kan være at disse egenskapene (for eksempel gemytt, evne til læring, dressur ect) ikke er forenlig med rollen som ren familiehund, og at man har gjort seg den erfaringen at det er bedre å selge avkom fra disse oppdrettene til jaktformål enn som familie/tur hunder.

Jeg kan ikke uttale meg om de valg andre oppdrettere gjør, men de hunder vi eier og oppdretter fungerer utmerket som familiehunder, jakthunder eller til begge deler. Vi har hentet hunder fra Polen, Russland og Australia- som kom til Norge som unghund eller voksne. Der de kom fra har de utelukkende levd som familiehund og utstillingshund- og aldri blitt jaktet med. Men etter lang preging her i Norge- har de fungert utmerket som jakthunder og har til og med blitt jaktpremiert. I et av kullene vi har oppdrettet ble det solgt to hunder til jakt, to hunder som familiehund/turkamerat og en av dem har vi beholdt selv og jaktet med. Tilbakemeldingene fra samtlige valpekjøpere er utelukkende positiv. Beaglen er svært tilpassningsdyktige og trives så lenge de får normal mosjon/aktivitet- enten det er som jakthunder eller familie/tur hunder.

Men en må ikke glemme at beaglen har sin opprinnelse som jakthund, og at disse instinktene ligger i den. Den vil bruke nesen sin og den krever mer jobb med tanke på å fange dens oppmerksomhet ved lydighetstrening og vanlig dressur. Andre ting som kan fort blir mer spennende.

Selger dere bare til jegere?

SPØRSMÅL:
Vi får ofte spørsmål om det er krav til at valpene må benyttes til jakt eller utstilling?

SVAR:
Showbeagler er et begrep som benyttes om beagler som hovedsakelig brukes til utstilling. De blir ikke benyttet til jakt og har ingen forfedre som er benyttet til jakt heller. Derfor vet man svært lite om de jaktlige egenskapene hos showbeaglen. I vårt oppdrett av showbeagler vet vi derfor ingenting om de jaktlige egenskapene til valpene da ingen av forfedrene, med unntak av våre hunder, blir benyttet til jakt og er jaktpremiert/Jaktchampion. Derfor stiller vi heller ingen krav til at avkommene må benyttes til jakt eller utstilling. Vi mener det får bli opp til hver enkelt å avgjøre hvilke aktiviteter de måtte ønske å benytte sin hund til. Men vi er opptatt av at valpene får det bra og kommer til et permanent hjem der nye eiere har tenkt gjennom hvilket ansvar og forpliktelse det er å anskaffe hund.

Hvordan skjer tildelingen av valp?

SPØRSMÅL:
Vi lar ikke valpekjøperne velge valpene selv og et spørsmål som ofte går igjen er hvordan tildeling av valpene skjer?

SVAR:
Jeg har skrevet litt om ventelisten og hvorfor vi tildeler valper HER . Gjennom de årene vi har praktisert å tildele valp til våre valpekjøpere så har det fungert utmerket og tilbakemeldingene har utelukkende vært positive. Gjennom de åtte ukene valpene er her, blir man godt kjent med dem- og vi har et bedre utgangspunkt i å forutse hvordan valpen er enn om man kommer hit og møter dem i et kort øyeblikk. 

Ofte tar valpekjøpere valg utifra valpens farger og tanker om hvordan man ønsker at ens kjæledyr skal se ut. Trefarget beagler blir født svarte og hvite- og kommer til å endre fargesammensetningen når den blir eldre. Mye skjer med fargene til en valp etterhvert som den blir større. Det sorte forsvinner og blir erstattet av brunt på hode, lår, snute etc. Valpen som ser sort ut som valp kan bli faded tricolor som voksen. De store hvite tegningene vil bli mindre etter som valpene vokser. Og jeg kan love deg at så fort valpen er i huset så kunne du ikke brydd deg mindre om dens farger- det er helheten og personligheten som i det store og det hele betyr mest.

Det er- heldigvis- ikke slik at jeg kan programmere hvordan valpene skal være, så når du ønsker deg en "rolig og snill valp"  så er det ikke slik at jeg kan åpne "lageret" og finne frem en passende valp. Litt flåsete sagt så får man den valpen man fortjener. Det vil si at om du har lagt til rette for at valpen får utløp for energi, dressur og det aller viktigste- mulighet til hvile og sove i fred når den har behov for det så vil du få en velfungerende valp. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av hvile og ro for en valp og har blant annet skrevet om det HER

Så når jeg tildeler valper så tar jeg utgangspunkt i hvilke erfaringer valperkjøper har med hund, om det er barn som skal tas hensyn til, hvor de bor, interesser etc. I et kull vil man kunne finnet et vidt spekter av personligheter- dominante, underdaning, stresset, aktive, forsiktige etc. Uerfarne hundeeiere bør unngå å få en hund som trenger en fast og erfaren hånd, eller en valp som lett lar seg "gire" opp vil mest sannsynlig fungere bedre hos noen som kan tilby et roligere hjem enn de som har huset fullt av små barn. 

Så når jeg tildeler valp til deg så kan du være trygg på at det er et nøye overveid valg- for mitt ansvar vil alltid ligge hos valpen og derfor er jeg SÅ opptatt av at den kommer til rette hjem!  

Hvordan fungerer ventelisten?

SPØRSMÅL
Vi er interessert i å stå på venteliste til valp, men lurer på hvordan det fungerer og hvor mange som står på ventelisten til valp?

SVAR:
Når du har tenkt gjennom ansvaret og forpliktelsen som følger ved å anskaffe en beagle valp så sender du meg litt informasjon om deg selv og hva du er på jakt etter (familiehund, jakthund, utstilling, avl etc.). Skriv gjerne litt om dette er din første hund eller om du har erfaring med hund fra før av. Jeg sender deg litt informasjon om aktuelle eller planlagte valpekull- samt litt informasjon om vårt oppdrett.  Skulle det fortsatt være aktuelt med valp så gir du meg en tilbakemelding om at du ønsker å stå på venteliste til en valp. Har du preferanse på kjønn så gi meg beskjed om det. Jeg vil sende deg en bekreftelse på at du står på venteliste til valp. 

Jeg har forståelse for at man kan finne valp hos andre oppdrettere i mellomtiden, men ber om at du gir meg en tilbakemelding dersom det ikke er aktuelt å stå på venteliste lengre. Det samme gjelder om det av ulike grunner ikke er aktuelt å anskaffe valp på gjeldene tidspunkt. 

Jeg oppdaterer hjemmeside jevnlig med informasjont om løpetid, parring, fødsel etc så følg med der og ta gjerne kontakt dersom det er noe dere lurer på.

I forhold til hvor mange som settes opp på venteliste så settes det ikke opp flere enn det man kan forvente blir født i et gjennomsnittlig beagle kull. Jeg har ikke tro på lange ventelister- der man "egentlig" vet at ikke alle som står på listen får valp. Jeg vet hvor skuffet man blir om man har stått på venteliste til en valp og får beskjed om at det dessverre ikke blir noen valp denne gangen. Så jeg prøver å unngå å måtte skuffe noen. Dessverre er det noen faktorer man ikke råder over- som om tispen går tom (ikke får valper), antall valper som blir født, fordeling av kjønn i kullet og om valper dør.

Men i utgangspunktet er det slik at dersom du står på venteliste til valp så vil jeg kunne tilby deg en valp fra neste kull.