Om våre oppdrett:

Vi synes det er viktig å ivareta de iboende egenskapene hos beaglen, og dette har vært grunnen til at vi har vært opptatt av å dokumentere deres egenskaper på jaktprøve og utstilling og hovedgrunnen til at alle våre avlsdyr er jaktpremiert.

Når høsten kommer og man får mulighet til å slippe hundene igjen, så flytter vi mer eller mindre ut på skogen. Her får hundene utfolde seg mens de primært jager hare eller rådyr, men også får muligheten til å jage rev eller hjort. Og vi storkoser oss med å høre på los, og observasjoner av arbeidsmåte og fra tid til annen også får nærmøte med losdyrene. Livet blir ikke bedre enn sammen med hundene på skogen!!

Men utenfor jaktsesongen benytter vi tiden til å reise rundt i Europa og tilbringe tid sammen med andre oppdrettere av beagle på ulike utstillinger. Og Janne er lidenskapelig opptatt av beaglens eksteriør og utstilling, og har av den grunn gått til anskaffelse av flere beagler av typen "showbeagler". Disse hundene kommer fra de fremste oppdretterene i verden, og har åpnet muligheten for oss til å lære mer om denne fantastiske rasen enn det man har mulighet til her i Norge. Våren 2017 ble Janne tatt opp som dommerelev hos Norsk Kennel Klub og målet er å fullføre den omfattende utdannelsen det er å bli eksteriørdommer i 2019.

I starten ble oppdrettet delt i to, hvor Striasbeagler dekket oppdrett på jakthunder og Aviatrix omfattet oppdrett av showbeagler. Men gjennom årene gjorde vi oss noen erfaringer. Vi lærte at jaktegenskapene alltid vil være en del av hunden- uavhengig av om det er jaktbeagler eller showbeagler- men hvor vidt hunden blir en jakthund avhenger av preging og mulighet til å utfolde den egenskapen. Vi erfarte også at gemyttet var bedre hos showbeaglene- de er avlet for å leve i pack og derfor går bedre sammen og ikke er like stridige som hunder fra rene jaktbeaglelinjer. Vi vet at avl ikke er så enkelt som å blande saft- så derfor hadde vi ingen tro på å kombinere jaktbeagle og showbeagle linjer. Så de siste årene har vi fokusert på oppdrett av showbeagler registrert under kennelnavnet Aviatrix.

Våre hunder er en del av vår familie, og da er det naturlig at deres avkom også blir det- og derfor tar vi det for gitt at de vokser opp i et hjemlig miljø og blir sosialisert uten at dette må fremheves som noe ekstra ordinært. Våre hunder er spesielle og har dokumentert sine egenskaper grundig,  og vi ser derfor ingen grunn til å forbedre eller dikte opp eventuelle premier og titler. Det du ser, er det du får!

Vår garanti:

  • Valpene registreres i Norsk Kennel Klub (NKK)- det vil si at de har en stamtavle
  • Valpene leveres med veterinærattest
  • Valpene leveres med kjøpekontrakt fra NKK
  • Valpene leveres vaksinert ved 8 ukers alder.
  • Valpene leveres microchip merket/id merket

Aviatrix`s showbeagler

"Showbeagler" er et begrep som benyttes om beagler som hovedsakelig brukes til utstilling. De blir ikke benyttet til jakt og har ingen forfedre som er benyttet til jakt heller.

I Norge har begrept "Showbeagle" blitt et skjellsord etter at oppdrettere her har hentet inn utenlandske showbeagler og benyttet dem i større skala med jaktbeagler, i håp om å forbedre både de jaktlige egenskapene og eksteriøret hos avkommene. Avkommene er feilaktig blitt referert til som "Showbeagle".  I disse tilfellene snakker man ikke om showbeagler da forfedrene på 50% av stammen har blitt benyttet til jakt og mange av dem har dokumentert sine egenskaper på jakt og således også kan refereres til som "jaktbeagler".

Våre hunder kommer blant annet fra Polen, Australia og Russland- fra verdenskjente oppdrettere som gjennom en årrekke har dominert i utstillingsringen og produsert et ukjent antall championer og BIS vinnere. Ingen av forfedrene til våre hunder har blitt benyttet til jakt, så derfor var overraskelsen stor da vår første showbeagle "Hawana" ble jaktpremiert og siden Norsk Jaktchampion. I 2014 fulgte Panda i samme fotspor og ble Norsk Jaktchampion med 100% premiering. Til og med vår australske import Beagelee Bourne Identity, som kom til oss i voksen alder, har vist stor jaktlyst og ble premiert med 1 og 2 hare.  Men selv om våre hunder viser gode jaktlige egenskaper, så vet man ingenting om hvordan disse egenskapene vil befeste seg i avkommene og derfor ønsker ikke vi å kombinere showbeagle linjer med jaktbeagle linjer.

Showbeagle valpene blir først leveringsklare når de er 8-12 uker gamle. Det er vanlig prakis i utlandet, og grunnen er enkel; man vil ikke kunne forutsi noe på eksteriøret på en valp før den er 12 uker gamle.
 

Valper etter showbeagler vil ha større forutsetning for å ha flott eksteriør enn valper etter jaktbeagler, og vi forventer at valpene fra vårt showbeagle oppdrett vil gjøre det svært bra på utstillinger.

Showbeagler er bevist avlet for å leve sammen i flokk, og har et roligere temperament enn jaktbeaglen og er en ypperlig familiehund.