PRESISERING; Dette innlegget er skrevet av meg- Janne Sandbakken- som privatperson- og ikke relatert til eventuelle verv eller roller jeg har.

anbefalt av avlsrådet for beagle

Først vil jeg starte med at dette innlegget er ikke ment som kritikk av avlsrådet for beagle- jeg er en av dem som selv har sittet i avlsrådet  og vært sekretær for avlsrådet i mange år. Det er ment som en belysning over hvorfor ikke alle bruker avlsrådet i deres avlsarbeid.

I flere innlegg på facebook der noen spør etter anbefaling av oppdrettere av beagle, blir det anbefalt å ta kontakt med avlsrådet for beagle eller se på oversikten over godkjente/anbefalte valpekull. 

Avlsrådet for beagle består av 3 medlemmer og et varamedlem. Beagle Ringen Norge sender inn forslag på kandidater til valgkomiteen til Norske Harehundklubbers forbund, og det stemmes over forslagene på kandidater. Man velges inn for 3 år av gangen- den som er varamedlem velges inn for 1 år av gangen. De som blir valgt inn i avlsrådene skal oppfylle noen kriterier som fremgår i RAS:

Avlsrådet for beagle godkjenner eller anbefaler planlagte valpekull som oppfyller kriteriene som er satt av Avlsrådet for beagle;

Kriterier for tisper godkjent/anbefalt i avl er:

 • Norskeide tisper inntil 9 års alder. Tisper som har fylt 8 år må undersøkes av veterinær før paring og veterinærattest må vedlegges (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.
 • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
 • Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm eller være under 33 cm.
 • Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
 • Tisper som har hatt 5 kull skal ikke anvendes mer i avl (Norsk kennel klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett).
 • Vi oppfordrer hundeeiere som tenker å bruke tispene sine i avl til å teste dem for MLS og Lafora epilepsi.

Kriterier for hannhunder godkjent/anbefalt i avl er;

 • Hannhundlisten omfatter norskeide hunder inntil de fyller 10 år.
 • Hunden skal ha oppnådd minst 2. premie hare eller 1. premie på rev, rådyr eller hjort på jaktprøve.
 • Hunden skal ha oppnådd minst en "Good" på utstilling fra 15 måneders alder eller senere.
 • Hundens høyde kan ikke overstige 41 cm eller være under 33 cm.
 • Hunder med mer enn en anmerkning på mentalitet blir ikke anbefalt brukt i avl.
 • Hunder med mer enn 70 avkom skal ikke anvendes mer i avl i henhold til FCI`s retningslinjer. 
 • Hunden skal ha kjent MLS status (N/N (Fri) eller N/MLS (Bærer).
 • For hunder som blir satt inn på listen etter 01.06.20 kreves kjent Lafora epilepsi status (N/N (Fri) eller N/LAF (Bærer)).

HVA ER FORSKJELLEN PÅ GODKJENT OG ANBEFALT PARRING?
I utgangspunket skal ingen avlsråd skille på godkjent eller anbefalt- det skal bare være anbefalte parringer iflge informasjon sendt ut fra NHKF (Norske Harehundklubbers Forbund)- men Avlsrådet for beagle bruker fortsatt begge tegnelsene.

Anbefalt parring får man når Avlsrådets for beagle har fremmet forslag på 3 aktuelle hannhunder de mener vil passe til din tispe. 

Godkjent parring får mannår man selv har ønske om hvilken hannhund skal brukes og både tispe og hannhund oppfyller kriteriene. 

Oppfyller man ikke et eller flere av kriteriene blir ikke parringen godkjent eller anbefalt av Avlsrådet for beagle- MEN DEN KAN FORTSATT REGISTRERES I NORSK KENNEL KLUBB OG FÅ STAMTAVLE. 

HVORFOR BRUKE AVLSRÅDET FOR BEAGLE?
Avlsrådene er flotte tiltak til de som er uerfaren og ønsker å starte med oppdrett. De skal ha et kull på tispen sin, men som ikke kjenner miljøet eller linjene og da kan avlsrådet være behjelpelig med forslag på aktuelle kandidater de mener vil være passende til din tispe.

HVA MED DE SOM IKKE OPPFYLLER KRITERIENE TIL AVLSRÅDET FOR BEAGLE? 
For å registrere valpekull i Norsk Kennel Klub og få stamtavle så er det ingen andre krav enn at hundene må være renraset, har stamtavle og at avlen skjer i henhold til etiske retningslinjer. (Disse ligger på hjemmesiden til www.nkk.no) Kull som er ANBEFALT eller GODKJENT tar ikke NKK stilling til. Det vil ikke bli stående på stamtavlen eller i dogweb. 

HVORFOR BRUKER IKKE AVIATRIX AVLSRÅDET FOR BEAGLE?
I starten gjorde vi det. Jeg har hatt verv og sittet i avlsrådet for beagle-men i dag ville det aldri vært aktuelt å bruke for min del. Og det skyldes flere grunner. Når man har holdt på noen år med oppdretter så lager man seg avlsplaner og danner seg et bilde av hvilken TYPE beagle man ønsker å avle. Man har lest lassevis av bøker, reist rundt, truffet oppdrettere, delt erfaringer og sett utallige beagler rundt om i verden. Man har fått erfaring og kunnskap. De første årene hadde jeg en mentor jeg kunne rådføre meg med. Å helseteste beagler er en selvfølge- men jeg velger å følge den engelske raseklubbens anbefalinger som omfatter flere tester enn det Avlsrådet har i sine kriterier. Jeg kjenner mine hunder, deres avkom og deres forfedre, Det er svært lite jeg ikke vet om de linjene jeg avler på så derfor ville det aldri være aktuelt at noen utenfor- slik som avlsådet for beagle- skulle finne hannhunder som imøtekommer min visjon for den TYPE beagle jeg ønsker å avle. 

Det er også slik at jeg ønsker å stå bak de valper som blir født her. Skulle noen andre på banen å anbefale hannhunder til mine tisper så forventer jeg at de også tar ansvar om avlen ikke skulle bli slik man håpte på. Så er det mine valg og mine kombinasjoner så må jeg ta konsekvensene om det ikke skulle bli så bra som jeg håpte på.