Tenk om......

MLS hos beagle

I den senere tid har det vært rettet pekefinger mot såkalte «useriøse» oppdrettere, og kriteriene for å havne under denne betegnelsen blir stadig flere. For øyeblikket er heksejakten rettet mot oppdrettere som ikke selger valper utelukkende til jakt og jaktprøve. Og «alle» seriøse oppdrettere selger bare til valpekjøpere med lang og bred erfaring- hvor de vet at avkommene blir drevet fram. Det høres flott ut, ikke sant?

Men tar man gjennomsnittet av fødte valper fra 2007 til 2011, så ble det født ca 309 valper pr år. Antar man at 1/3 av oppdretterne er «seriøse» så burde det ha vært langt flere beagler som ble stilt på prøve årlig og flere jaktchampioner. Hva med rekrutteringen da? Om alle bare selger valper til erfarne folk, hvor skal nye valpekjøpere få sine valper fra? Det er forhåpentligvis andre faktorer som avgjør om man er seriøs eller useriøs som oppdretter enn hvem man selger valpene til, og helse er en av faktorene som bør vektlegges.

Beaglen er en frisk rase, men gjennom årene har det blitt født beagler over hele verden med MLS (Musladin-Lueke Syndrome), også kjent som Chinese Beagle Syndrome. MLS er en genetisk lidelse som rammer utvikling og struktur av bindevev hos beagle. Karakteristiske tegn hos valper med MLS er korte tær på forben eller alle fire ben, brettet og høyt ansatte ører på flat skalle med ekstra brusk i ørekanten, skrå stilte smale øyne (der av navnet Chinese Beagle Syndrom), krokete ben og veldig tykk og stram hud. Valper med MLS er liten av vekst med et veldig stivt ganglag. De korte tærne gjør at de står og går som en ballerina. I midlertidig er det viktig å merke seg at ikke samtlige valper viser alle tegn/symptomer på lidelsen. Beagler med MLS lever et godt liv og kan bli gamle, men de er ikke egnet til jakt på grunn av overnevnte symptomer.

Kilde: http://www.aladarbeagles.com Kilde: http://www.aladarbeagles.com

MLS har en automal recessiv nedarving- enkelt forklart må hunden få ett sykdomsgen fra hver av sine foreldre for å utvikle sykdom, og det er bare hunder som har sykdomsgenet i dobbel dose(fra begge foreldre) som utvikler sykdom. Hunder som er bærer av sykdommen, har ikke sykdommen selv- men vil kunne gi avkom med MLS dersom den blir paret med en annen bærer av sykdommen. I forhold til MLS så benyttes følgende betegnelser:
N/N = Fri
N/MLS= Bærer
MLS/MLS= Har sykdom

Her i Norge har det vært født flere kull der det har vært valper med MLS, men det var først i 2010 at en oppdretter satte fokus på dette etter at det ble født en valp med MLS. Den gangen skapte det skepsis hos oppdrettere og flere var redd for å teste sine hunder av frykt for at de ikke kunne avle på dem. Avlsrådene i Norge,Sverige og Finland var enige om at man «ikke skulle kaste barnet ut med badevannet», og at man derfor ikke skulle utelukke bærere fra avlen.

Pares en Fri (N/N) med en Fri (N/N) blir det ikke født bærer eller avkom med MLS.

  N N
N N/N N/N
N N/N N/N


Pares en Fri (N/N) med en bærer (N/MLS) er det 50% sjanse for at det blir født avkom som er Bærer (N/MLS)

  N N
N N/N N/N
MLS N/MLS N/MLS


Pares en Bærer (N/MLS) med en Bærer (N/MLS) er det 50% sjanse for at det blir født avkom som er bærer (N/MLS) og 25% sjanse for at det blir født avkom som har MLS (MLS/MLS)

  N MLS
N N/N N/MLS
MLS N/MLS MLS/MLS


Det er utviklet en DNA test for MLS- noe som gjør at det er enkelt å utelukke MLS fra avlsprogrammet ved at man tester avlsdyr/avkom og beholder de avkom som er fri. Testen koster 50$ (Cirka 300kr) og er enkel å ta. Instruksjon for bestilling og gjennomføring av test finner man på Avlsrådet for beagle sin hjemmeside (www.avlsraadet-beagle.com )

Valp nr 2 i første rad, og 1 og 3 i andre rad har MLS. Legg merke til den rette halen og bakbein som begynner å bli stive, mens forbein fortsatt er normale. Kilde; http://www.aladarbeagles.com Valp nr 2 i første rad, og 1 og 3 i andre rad har MLS. Legg merke til den rette halen og bakbein som begynner å bli stive, mens forbein fortsatt er normale. Kilde; http://www.aladarbeagles.com

Som medlemmer av NKK og som oppdretter som registrerer valper hos NKK er man forpliktet til å følge NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Så det er ikke lengre et spørsmål om man vil eller ikke vil teste sine hunder.

Vi vet at MLS er en arvelig sykdom med en recessiv nedarving, og som oppdretter er vi forpliktet til å teste våre avlsdyr dersom det foreligger grunnlag til å anta at de er bærer av arvelig sykdom jamfør med retningslinjene til NKK og FCI for oppdrett og avl: «Resultater fra DNA-tester for arvelige sykdommer skal brukes for å unngå å avle syke hunder, ikke nødvendigvis for å utrydde sykdommen. Ved automal recessiv nedarving kan en bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet» (Kilde; NKK)

Avlsrådene i Norge, Sverige og Finland har laget sin egen oversikt over hunder som er testet, og i England finner man en større oversikt over hunder fra hele verden som er testet for MLS. Ser man på Avlsrådet for beagle i Norge (http://www.avlsraadet-beagle.com/helseopplysninger/mls-testet-hunder-20506295 ) vil man oppdage at noen av de største kennelene i Norge har gitt bærere (N/MLS), og foreligger også opplysninger om at valpekjøpere har kjøpt beaglevalp med MLS. Derfor bør flere hunder testes slik at man i fremtiden unngår at flere valper med MLS blir født.

Hva hjelper det om samtlige beaglevalper som blir født selges til jegere, dersom stadig flere av dem har MLS? Skal man betegne noen oppdrettere som "useriøse", så må det være de som ikke er opptatt av rasens helse eller ikke følger retningslinjene til NKK og FCI. De som har blitt opplyst om MLS, men som velger å ikke teste sine hunder - eller de som tester hundene, men som velger å ikke offentliggjøre resultatet fordi hunden er bærer.


Hvorfor ser du flisen i din brors øye,
men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?

Mvh Janne