Siste innlegg

Tenk om......

Beaglen- en sunn hund

Jeg leste en engelsk artikkel som omfattet begrepet "sunnhet" hos hunder, skrevet av Joanna Kimball, som fikk meg til å endre min egen oppfatning av begrepet sunnhet.

Hva er en sunn hund? Begrepet sunnhet blir ofte forvekslet med begrepet helse, men sunnhet hos hunder omhandler den arkitektoniske kvaliteten de har (hvordan de er bygd). Det er en betegnelse som er lik for alle raser og som også er gjeldene for samtlige dyrearter da grunnprinsippene, uavhengig av rase og dyreart ,er like. De må alle stå opp (og bære sin egen vekt), forflytte seg med minst mulig energiforbruk, og de må alle omgjøre mat til energi som igjen gir dem muligheten til å skaffe seg mer mat. Det vi alle ønsker er en hund hvis kropp på en lett og naturlig måte utfører disse funksjonene på den beste, mest effektive og minst smertefulle måten.

Hos alle arter er det ønskelig at de vektbærende leddene er plassert godt under kroppen for å støtte dyrets vekt. Når leddene er godt plassert under områdene med mest vekt, vil vekten bli jevnt fordelt og få god støtte uten at leddene behøver å være særskilt sterke. Men om leddene er for lite eller for mye plassert under kroppen blir vektfordelingen bli skjev og leddene mer sårbare.

Hos et korrekt bygd dyr vil beina som skal bære sin egen kroppsvekt fordeler vekten i en rett linje til bakken. Dersom de ikke er bygd på en slik måte, blir de nødt til å kompensere for dette ved å bruke mer energi. Dette vil på sikt kunne føre til muskel plager som for eksempel leddgikt.

Videre ønsker man en godt tilbakelagt skulder (som peker bak mot hundens hale og ikke en som står rett opp- skulderbladets helling er svært viktig ettersom dyrets vekt øker.) slik at vekten er bak nakken og ikke under den. En god tilbakelagt skulder lar også dyret løfte og bøye hodet, slik at det kan holde utsikt etter farer eller jakt lettere.

Videre ønsker man gode hofter på dyret, slik at bakdel tillater at man får satt bena godt under seg og kan overføre kraften til bakken for derfra å skyve seg fremover. Vi ønsker at dyret benytter så få skritt som mulig når den tilbakelegger en distansen, fordi få skritt betyr mindre forbruk av kalorier. En ønsker at bekkenområdet tillater rette bakbena, sett bakfra, som verken peker innover eller utover da dette kan medføre risiko for skade, men også er energikrevende for hunden.

En hunds overlinje (linjen er formet av ryggraden) bør evalueres på samme måte som du ville gjort dersom du bygde et lite hus og  presset fingrene på taket til huset. Et stivt tak er flott. Et tak som kurve oppover er bra, men et tak som heller nedover er ikke bra. Den nedoverhellende kurven vil gi etter for press. De samme prinsippene gjelder hos dyr. En dårlig overlinje vil gi seg utslag i resten av kroppen.

Den siste tingen man skal ta i betraktning når man vurderer om en hund er sunn, er balansen. Man ønsker at dyret beveger seg på en slik måte at forbeina ikke kommer i veien for bakbeina når de beveger seg. Fronten i form av skulder og overarm bør være nær bakdelen i form av femur og tibia. Forbein og bakbein bør ta skritt av samme lengde- uten at hunden må kunstig forlenge, ved å svinge på hoftene, eller forkorte skrittene.
 
Målsettingen er at alle hunder- uavhengig av rase- kan ivareta sin helse og sine instinkter, så lenge som mulig uten å ha smerte. En dårlig bygd jakthund, kan fremdeles jakte (og jakter ofte veldig bra)- men den kjemper med kroppen for å kunne utføre jobben. Den vil ha smerter på slutten av dagen, og over tid vil det danne seg forkalkninger. Derfor bør målsettingen til enhver oppdretter være å avle hunder som er så gode representanter for rasen som mulig.

Jeg ser med bekymring på avl av jakthunder- ofte blir det oppdrettet dårlig bygde jakthunder, som det hevdes skal være friskere fordi  den er en "jakthund" og ikke ser ut som en utstillingshund. Det faktum at det er en jakthund brukes som unnskyldning for dårlig utført jobb som oppdretter.

Sunnhet er hva god avl dreier seg om. Det har ingenting med antall utstillinger man vinner, eller hvor mange jaktprøver man vinner, det har ingenting med titler, pels eller hode type. Hovedfokuset er avl av sunne hunder. Og vet du ikke hva dette innebærer, så bør du ikke drive oppdrett!!

Referanser:
Johanna Kimball
Dog in Action

Mvh Janne