Siste innlegg

Tenk om......

Årets jakthund- til min eller rasens beste?

«Du må ofte kjempe et slag flere ganger for
faktisk å vinne.»


I disse dager er det kåringer av «årets jakthund» i raseringer og harehundklubber over hele landet. Personlig har jeg et avslappet forhold til kåringer, men synes det er et positivt tiltak om målsettingen er korrekt.

Kåring av «årets jakthund» sin overordnete målsetting er å få flere til å delta på jaktprøver. For beaglen sin del er det, sammenlignet med andre raser, få som deltar på jaktprøve med sine hunder. I Norge i fjor var det (data pr 10.04.14) 84 beagler som stilte på prøve fordelt på 54 ulike hunder.  Til sammenligning var det 327 starter i Sverige samme periode.

Vi får ikke bedre hunder om de er Nordisk Mester eller NM Vinner småhund, men det har en positiv innvirkning på rasen da flere går til anskaffelse av beagle. I 2008 ble Carnelians Aramis Otto Nordisk Mester for beagle, og det ble skrevet mye positivt om hunden og rasen generelt. Ser man på statistikken for antall registrerte beagle i Norge, så ser man en betydelig økning i antall registrerte i 2009 på hele 143 stk. Tilsvarende effekt hadde Langedals Bonnie da hun ble Nordisk Mester i 2012 hvor det ble en økning i antall registrerte beagler med 82 stk året etter. For å få bedre hunder er vi avhengig at flere stiller sine beagler på prøve slik at man får et bredere utvalg av jaktpremierte hunder å velge mellom. Slik tilfellet er nå, er utvalget snevert.

For noen år siden ble det lagt frem et forslag for raseringen for beagle her i landet om å ha en jaktprøve på en fastsatt dato, hvor deltagere over hele landet kunne delta gjennom åpen prøve for sin lokale harehundklubb. Dette er en prøvetype som flere andre raseringer har tatt i bruk med stort hell for å få flere til å stille på prøve. Men forslaget ble stemt ned i raseringen for beagle. Argumentene som ble fremlagt vitnet om at egeninteressen hos var større enn ønsket om økt rekruttering.

Ser man på statuttene til kåringen for «årets jakthund (beagle)» så er det nærliggende å anta at denne holdningen fortsatt råder i raseringen for beagle.

PRØVE HARE REV RÅDYR
1 SP 25 20 16
2 SP 13 10 8
3 SP 6 5 4
1 ÅP 20 16 13
2 ÅP 10 8 6
3 ÅP 5 4 3

I henhold til jaktprøvereglene går jaktchampioner og hunder som mangler SP prøver foran upremierte hunder og hunder med 1 ÅP. Her i Vest Agder er interessen for jaktprøver stor, men mangel på dommere og terrenger gjør at man må begrense antall deltagere. Mulighetene for å delta på SP er derfor begrenset for debutanter. Videre er det mange, særlig unge, som utelukkende bruker hunden på rådyr. Har man en rådyrspesialist vil man aldri nå opp i denne kåringen.  En beagle med 2x1 ÅP Hare (40 P) vil slå en med 3x1ÅP Rådyr (39 P). I tillegg er beaglen godkjent for å premieres på hare, rev, rådyr og hjort- men oppnådd premiering på hjort belønnes ikke i denne kåringen.

Det gis ekstra poeng om man vinner NM eller Nordisk Mesterskap for beagle. I NM har alle med jaktchampion mulighet til å melde på hunden sin og delta om den er champion. Hundens alder er avgjørende for hvorvidt den får delta om det er mange som har meldt på hundene sine. I Nordisk Mesterskap er det utelukkende harepremieringer som teller. Det er raseringen som står for uttakelsen blant innsendte søknader. Felles for begge mesterskapene er at de utelukker debutanter. (Unntak er NM dersom deltagelsen er særdeles liten).  Vinner man NM eller Nordisk Mesterskap så har man allerede vist at man har Norges/Nordens beste beagle, og en skulle tro at en seier i kåringen av "Årets jakthund" spiller liten rollen. Men for en debutant kan det gi inspirasjon til å fortsette med jaktprøver.

Kåringen offentliggjøres av raseringen 3 måneder etter at jaktprøvesesongen er avsluttet og 3 måneder før den begynner igjen. For sent til å kunne inspirere flere til å delta på jaktprøve den gjeldene sesongen...

I den Svenska beagleklubben har de valgt å sette et bredere fokus i kåringen av årets jakthund. De kårer «årets harehund», «årets rådyrhund» «årets revehund» og «årets all around hund». På denne måten når de flere beagle eiere og får flere til å stille på prøve. Listen blir jevnlig oppdatert underveis i sesongen, slik at man har mulighet til å påvirke resultatet med å stille på flere prøver underveis i sesongen. De har ingen krav om innsendelse av resultater eller medlemskap. Kåringen skjer utelukkende på de resultater som blir anerkjent av SKK. Den eneste målsettingen er at flere deltar på jaktprøver og får sine hunder jaktpremiert. Og med 327 startende beagler på prøve denne sesongen, er det kanskje på tide at man retter blikket den veien og setter i gang et lignende tiltak her Norge også?

Som oppdrettere bør hovedfokuset være utelukkende på avl, og ikke hvorvidt «mitt avkom» eller «min hund» er best. Vi bør tenke på hva som er til rasens beste og ikke på egen gevinst.
For rasens del er det viktigste ikke å vinne, men å delta…

Mvh Janne