Blå Øye hos beagle

I kullet til Tilly og Johnny i 2019 ble det født en valp med blå øyne. Det er første gang at det skjer i mitt oppdrett, men det er ikke så uvanlig at det dukker opp valper med blå øyne.

I rasestandarden for beagle står det følgende om dens øyne: "Mørkebrune eller nøttebrune, ganske store. Ikke dyptliggende eller utstående. Plassert med god avstand. Mildt, tiltalende uttrykk." At hunden har blå øyne er ingen diskvalifiserende feil slik at den ikke kan premieres på utstilling, men det blir ansett som en feil og premiegraden blir derfor bli gradert. 

Alle beaglevalper blir født med blå øyne- som gradevis blir mørkere og mørkere etterhvert som de blir eldre. Men denne valpen kommer til å ha blå øyne hele sitt liv. Ser man bort ifra fargen på øynene så er det ingenting feil med synet på hunden. Det antas at de blå øynene skyldes et poligenetisk resessivt gen og at 1 av 16 får det når foreldrene er bærer av genet. 

For eks en hanne og en tispe med mørke brune øyne som er bærer av genet for blå øyne vil ha følgende "genkode" AaBb. Parres disse er oddsene at 1 av 16 får blå øyne. Genet A og/eller B sikrer brune øyne, mens det trengs fire a og b gen for å gi blå øyne (aabb).
 

AB Ab aB ab
AB AABB AABb AaBB AaBb
Ab AABb AAbb AaBb Aabb
aB AaBB AaBb aaBB aaBb
ab AaBb Aabb aaBb aabb


Ser man på de ulike kombinasjonene som kan oppstå som et resultat av denne parringen så ser man at bare 1 av 16 gir dominant brune øyne (AABB), mens alle de andre 14 er bærer av genet for blå øyne. Det vil si at ganske mange hunder kan værer bærer av genet for blå øyne uten at det har gitt seg utslag i valper med blå øye. 

Parres en hund med dominant brune øyne (AABB) med en bærer av blå øyne vil det ikke bli født valper med blå øye. 4 av 16 vil være dominante for brune øyne. (AABB)

AB AB AB AB
AB AABB AABB AABB AABB
Ab AABb AABb AABb AABb
aB AaBB AaBB AaBB AaBB
ab AaBb AaBb AaBb AaBb

Parres en hund med blå øyne (aabb) med en bærer av blå øyne (AaBb) vil 4 av 16 ha blå øyne, mens resten vil være bærer av blå øyne.
ab ab ab ab
AB AaBb AaBb AaBb AaBb
Ab Aabb Aabb Aabb Aabb
aB aaBb aaBb aaBb aaBb
ab aabb aabb aabb aabb