Beagle Fakta

Beagle registreringstall i Norge fra 1980 til 201

Beaglen er en populær rase, men dessverre går registreringstallene nedover. Hva det skyldes vet jeg ikke, men en ser en nedgang i registreringstallene til alle jakthundrasene tilknyttet NHKF.
(Tallene er hentet fra NKK)

Beagle importer fra 2000 til 2015

Antall importerte beagler holder seg jevnt lavt. De fleste beagler er importert fra Sverige, men det blir også importert hunder fra Danmark, Finland, Portugal, Polen, Spania, Russland og Australia.
(Tallene er hentet fra NKK)

Beagle Reg.tall
Beagle Import tall