STRIHÅRET BEAGLE/ ROUGH COATED BEAGLE

Tekst av Janne Sandbakken

Det er for de fleste ukjent at det tidligere fantes en strihåret variant av beagle. Denne ble referert til som "Stripelset beagle", "strihåret beagle", "Welsh beagle" eller "Brush beagle". Denne varianten av beagle vekket aldri stor begeistring, utover en begrenset gruppe tilhengere og døde etter hvert ut.

 

Strihåret beagle var små hunder som var våkne, ivrige, effektive og dyktige på jakt. Siden de ble hovedsakelig sett i området rundt Wales ble de derfor referert til som "Welsh beagles". De var like den ordinære beaglen i fremtoning og type, med unntak av den grove, strie pelsen.

 

I eldre bøker finner man referanser til "små, stri håret hunder", og det er antatt at den strihårete beaglen var et resultat av krysning med Otterhound eller terrier. Otterhound er en gammel britisk rase, med bakgrunn fra forfedre som Blodhund og French Griffon. Den har blant annet gitt opphavet til Airedale Terrier.

 

Et omtalt Strihåret beagle pack, også kjent som "Telescombe Pack" og eid av Mr. Gorman i England ble beskrevet som å ligne mer på langørede Sealyhams Terrier enn beagler.

 

Men på den andre siden hadde Mr. Gwynne fra Sussex et pack med Strihåret beagle, som det ble hevdet var resultat fra utkrysning fra Otterhound. I forhold til målet/stemmen på de strihårede beaglene, hevdes det at de hadde kvaliteten til terrier.

 

Det er blitt rapportert at etter flere tiårs fravær gjorde to tisper en opptreden på det kjente Peterborough i 1969. Disse tispene het Blue Bell og Buttercup, og tilhørte Catterick Beagles. På foto ses bilder av Rough Coated beaglene tilhørende Mr. Watson. Bildet er tatt i 1902.

 

Maleri av Otterhound fra ca 1900.

Bilde av en Otterhound fra 1989.

Foto av en Sealyham terrier fra ca 1900.

Kilde

  • Beagles & Beagling by D. Appleton
  • Beagles & Beagling by A.K. Nicholas & J.M. Brearley