Musladin-Leuke Syndrome (MLS)

Chinese Beagle Syndrome eller Musladin-Leuke Syndrome (MLS) er en genetisk lidelse, som resulterer i at beagler blir født med flere defekter slik som

  • korte ytre tær på frambeina(noen ganger på alle fire beina),
  • høyt ansatte ører på en flat skalle med ekstra brusk i dem,
  • skrå smale øyne og
  • veldig tykk og stram hud.
  • Valpene er små av vekst med stivt ganglag selv om ikke alle rammede valper viser alle symptomene. De korte tærne gjør at de går som en ballerina på midt tærne.
  • De har et særdeles godt gemytt.
MLS er en genetisk betinget tilvekstlidelse i fremfor alt ben, bindevev og hud og forårsakes av en mutasjon i et enkelt gen. MLS- mutationen forekommer hos hunder bare hos beaglerasen, men finnes også i en variant hos mennesker.

Lidelsen anses ha sin opprinnelse tilbake i tid, kanskje for mer enn 100 år siden og har deretter blitt spredd over alt i verden hvor det forekommer avl med beagle.  Symptomene synes ikke på den nyfødte valpen, men merkes oftest først etter 8 ukers alder når valpen allerede har rukket å bli overlevert til sine nye eiere. Lidelsen er vanligvis fullt utviklet ved ett års alder.

MLS har blitt aktualisert nå på bakgrunn av at det i perioden 2008-2010 er blitt født 2 valpekull i Norge og 2 valpekull i Sverige, der avkom har MLS, og i tillegg fins det et kjent kull i Sverige fra 1999 og 6 rammede kull i Finland. Det er ikke usannsynlig at det har forekommet ganske mange flere tilfeller gjennom årenes løp, men at man da ikke var klar over hvilken sykdom det handlet om. MLS ble beskrevet vitenskapelig for første gang så sent som 1990.

Om man parrer to helt fri fra anlegget (N/N) så blir alle valpene også fri fra anlegget.

Men dersom man parer en normal, frisk beagle som er bærer av anlegget i enkelt oppsett (Betegnes som N/MLS) med en normal beagle som er fri fra anlegget (som betegnes med N/N) så fødes det ikke noen MLS/MLS valper, men halvparten av valpene i kullet kommer til å ha fått anlegg fra den anleggsbærende foreldren. (og blir altså genestisk N/MLS)- noe som ikke syns på dem. Den andre halvparten av valpene blir helt fri fra anlegget (det vil si N/N).

Om man skulle parre to friske anleggsbærere (det vil si N/MLS med N/MLS) så kommer en fjerdedel av
valpene rammes av MLS (MLS/MLS), halvparten blir normale, friske men anleggsbærer (N/MLS) og en
fjerdedel vil være helt fri fra anlegget (N/N).

Det er utviklet et en gentest for MLS som enkelt kan bestilles fra USA.