Entropion /Ektropion

Entropion / ektropion- Dette er en tilstand hvor det nedre øyelokket vender henholdsvis innover (entropion) eller utover (ektropion). I begge tilfeller vil hunden bli plaget og kan få gjentatte øyeinfeksjoner. Tilstanden kan være medfødt og arvelig. Entropion og ektropion kan korrigeres ved kirurgi.