Cherry Eye

Cherry eye er en lidelse som skylder at tårekjertelen (Glandula membranae nictitantis), som produserer 30-57 % av tårene til øyet og ligger under blinkhinnen, kommer til syne i øyekroken. Det er uvisst hva som skyldes at dette skjer. Kjertelen er glatt, rosarød og dekker ofte noe av øyet. Oftest er det unge hunder som får dette på et øye, og mange får også problemer med et andre øyet etterhvert. Cherry eye behandles av veterinær, der de syr ned kjertelen bak blinkhinnen. Ubehandlet vil Cherry eye gi problemer med tåreproduksjonen og hornhinnene tørker ut. Det vil deretter oppstå en betennelse i hornhinnen, som er smertefullt for hunden, og kan føre til at hunden blir blind.

Enkelte hunder kan være plaget med lav tåreproduksjon, uten at det skyldes cherry eye. Dette vil vise seg som et seigt, farget sekret i hundens øyekrok. Dersom en oppdager dette bør en sjekke tåreproduksjonen på hunden.