Utstilling

Hvem kan stille, og hva kreves?

Hunden må ha fylt 9 måneder for å kunne delta på utstilling.
 • Før hunden har nådd utstillingsalder, kan den delta på valpeshow. Her er det to klasser: 4-6 måneder og 6-9 måneder. Oversikt over alle utstillinger i Norge finner du HER.

Norske hunder må være registrert i Norsk Kennel Klub (eller i register anerkjent av NKK).

 • Hundens registreringsnummer skal oppgis på påmeldingsblanketten. Ved bruk av elektronisk påmelding vil navnet på hunden din komme fram når du taster inn registreringsnummeret. Registreringsnummeret finner du på stamtavlen.

Hundens eier bør være medlem i en av Norsk Kennel Klubs medlemsklubber for å få medlemspris - denne er halv pris av det ikke-medlemmer betaler

Alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket og hundens vaksinasjonspapirer må være i orden.

 • Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest må kunne framvises. Hund under ett års alder: Hunden må være minimum 10 uker ved siste vaksinasjon. Hund over ett års alder: Hunden skal være vaksinert ved minst 10 måneders alder og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. Det anbefales at deltakende hunder også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa (kennelhoste).

Påmeldingsfrist til utstillingen må overholdes og påmeldingsavgiften være betalt i rett tid!

Klasser:

Juniorklasse (JK): 9-18 måneder (kan ikke få CACIB)
Unghundklasse (UK): 15-24 måneder
Åpen klasse (AK): Fra 15 måneder (må ikke være norsk champion)
Bruksklasse (BK): Denne klassen er for jaktprøvepremierte hunder i gruppe 5, 6 og 7 fra 9 måneders alder (ikke championer).
Certifikatkan deles ut til beste hund som ikke er fullcertet.
Veteranklasse (VK): Åpen forhunder som har fylt 8 år. Hundene i denne klassen konkurrerer ikke om CACIB.

Verdt å vite før du stiller ut

Utstillingskondisjon

 • Møt opp med en beagle som er velstelt og ren. Beaglen trenger lite pelsstell. Benytt en god shampo og vask hunden før utstilling. Det er vanlig at halespissen på beagle blir trimmet i en pen bue. God pelskondisjon gir et pent ytre, men det som befinner seg under pelsen er minst like viktig.
 • En hund som er for tykk eller tynn vil kunne bli satt ned i premiegrad. Fedmen vil kunne innvirke på hundens bevegelser.
 • Tennene skal være rene og fri for tannsten. Klørne skal også jevnlig være klippet. Dette gjelder forøvrig ikke bare når den skal på utstilling.

Fremvisning og bevegelser

 • Hvordan hunden beveger seg er meget viktig. Tren på å gå i riktig tempo. Den skal gå med god flyt, ikke galoppere, men trave jevnt. Hopp og sprett er ikke ønskelig, da dette gjør det vanskeligere å vurdere hundens bevegelser. Den aller beste trening får du ved å trene sammen med andre eiere og deres hunder. Ta kontakt med din lokale harehundeklubb for å få rede på om det arrangeres utstillingstrening der du bor.
 • Når dommeren skal skrive kritikk på hunden, er det ønskelig at den skal kunne stå pent og vise seg best mulig. Dette oppnår du best dersom du har trent hunden til å stå pent og fokusere på deg. Den skal være oppvakt, men må ikke bli så ivrig at den hopper opp på deg.
 •  Alle hunder må kunne tåle at dommeren ser på kropp og tenner. Dommeren skal også sjekke at hannhundene har to testikler på plass, så venn hunden til å bli tatt på sine edlere deler også.
 • Beaglen blir av praktiske grunner plassert på bord for at dommeren skal kunne bedømme og høydemåle dem. Det er selvsagt en forutsetning at hunden er vant til dette også på forhånd.
 • Beaglen blir vist i løs eller stramline. Når den stilles opp på bord og på bakken så holdes hode og hale til hunden oppe.
 • Når hunden vises skal den stå med “ett ben i hvert hjørne”, det vil si at forbena skal stå parallelt (sett forfra), og potene skal peke rett forover - bakbena skal også være parallelle (sett bakfra), og bakbena skal være plassert litt lengre bakover enn rett under kroppen.

Utstilling

Påmeldingsfrist og papirer
Påmeldingsfristen til en utstilling går vanligvis ut fire uker før utstillingsdato. Både påmeldingsskjema
og påmeldingsavgift skal da være sendt til den klubb som arrangerer utstillingen.

Rundt en uke før utstillingsdato vil du motta hundens deltakernummer (som også er hundens nummer i utstillingskatalogen) fra utstillingsarrangøren. Du mottar også et brev om hvor utstillingsplassen er, veibeskrivelse, hvor mange hunder som deltar av de enkelte raser,samt oppmøtetid for din rase. Oppmøtetid er den tiden du må overholde, det er den tiden du skal være klar ved ringen til å bli bedømt. Bedømmelsen kan ikke starte før forhåndsannonsert oppmøtetid, men det kan også hende at du må vente litt ekstra. Så vær klar over dette. Oppmøtetid er orienterende, ikke eksakt.

Til utstillingen tar du med
Hundens vaksinasjonsattest, vann, vannkopp, samt et bur til hunden din hvor den kan slappe av før dere skal i ringen. Hunder vises som regel i utstillingsbånd, skaff deg et som passer til hundens pelsfarge og ikke virker forstyrrende. Det anbefales ikke å bruke et tykt halsbånd i lær eller tøy da dette bryter opp inntrykket av halsen og får den til å se tykkere ut. Det anbefales å bruke en tynn line av tøy eller en "snake line" i gull eller sølv. Disse kan bestilles på nettet, lages selv eller kjøpes på NKK utstillinger. Du bør har vendt hunden til disse før du bruker dem på en utstilling.

Du ankommer utstillingen
Vær ute i god tid- minimum 1 time før du skal i ringen. Både hunden og du selv trenger også tid til å roe dere litt ned i de nye omgivelsene før dere skal inn i ringen. Det anbefales å kjøpe utstillingskatalog når du ankommer utstillingen. Her vil du se i hvilken klasse din hund skal delta i, og du vil av numrene se hvor mange som skal stå foran eller bak din hund i ringen når dere skal inn til bedømmelse. Er det noe feil, noe som ikke stemmer eller ting du lurer på, ta kontakt med utstillingens sekretariat.

Hundens katalognummer fester du på deg ved hjelp av sikkerhetsnål eller nummerlappholder. Dersom det er flere som skal i ringen før deg, hold øye med dem og lær ved å observere hva de gjør. Gjør de siste forberedelsene når du ser at det snart er deres tur. Sjekk at båndet sitter riktig, nummerlappen vises tydelig og gjør deg klar ved ringen. Ringsekretæren roper opp alle deltakernumre som skal i hver klasse. Hør på hva hun/han sier for å få vite når det er din tur.

Bedømmelsen
All bedømmelse skjer rasevis. Først dømmes hannhunder klasse for klasse: Junior-, unghund-, åpen-, bruks-, champion- og veteranklasse. Tispene dømmes i samme rekkefølge etterpå.

Alle klassens hunder blir kalt inn i ringen samtidig, slik at dommeren får anledning til å danne seg et førsteinntrykk av hundene, både i stående posisjon og i bevegelse. Først stilles alle sammen på rekke og rad i stigende rekkefølge etter katalognummer. Allerede fra den første oppstillingen danner dommeren seg et bilde av hunden din, så vær nøye og bruk tid på å stille opp hunden din pent. Så ber dommeren deg om å gå ”en runde”, det vil si at alle beveger seg etter hverandre rundt i ringen.

Neste steg er å bedømme en og en hund enkeltvis. Som regel starter bedømmelsen med at hunden bir undersøkt og mål av dommer mens den står på et utstillingsbord. Så skal du gå en runde rundt i ringen- du skal ha hunden på venstre side. Deretter blir du bedt om å gå opp og ned, det vil si gå et stykke i retning fra dommeren og tilbake for at dommeren skal kunne se hunden bak- og forfra i bevegelse. Til slutt stiller du hunden opp i utstillingsposisjon foran dommerbordet, mens dommeren dikterer kritikken til skriveren og bestemmer kvalitsgraden. Husk å holde beaglens hale opp. Ringsekretæren vil ved sløyfeutleveringen fortelle om du er ferdig for dagen, eller om du skal inn i ringen igjen. Spør hvis du er usikker.

Rosetter og premiegrader

Kvalitetspremiene
• Excellent (rød sløyfe),
• Very good (blå sløyfe),
• Good (gul sløyfe),
• Sufficient (grønn sløyfe)
• 0. premie i kvalitetsklasse (grå sløyfe)
• KIP (“kan ikke premieres”) (brun sløyfe)
Alle (med unntak av de som har fått Excellent/rød sløyfe) får utdelt sine kritikker og skal ikke inn i ringen igjen.

De med rød sløyfe skal bli igjen for konkurranseklassen og blir plassert:
• 1. plass (rød sløyfe),
• 2. plass (blå sløyfe),
• 3. plass (gul sløyfe),
• 4. plass (grønn sløyfe).
Hunder som oppnår rosa sløyfe; CK (certifikatkvalitet) i konkurranseklassen skal inn senere i BHK (Beste hannhundklasse)/ BTK (Bestetispeklasse). Det er i Beste hannhund/tispeklassen (BHK/BTK) det konkurreres om Certifikatet (cert, som det kalles muntlig, og er nasjonalfarget sløyfe). Det kan kun utdeles ett hannhund-cert og ett tispe-cert per rase. Certene trenger du for å senere bli champion. Et cert betyr at dommeren mener at hunden din er bra nok til å bli champion.

Vinneren av BHK-konkurransen skal konkurrere mot beste tispe fra BTK. Vinneren av denne siste konkurransen blir BIR (best i rasen) og får en sløyfe som er rød og gul. Den andre blir BIM (best i motsatt kjønn) og får en sløyfe som er grønn og hvit. Ved Norsk Kennel Klubs utstillinger, som er internasjonale utstillinger, kan vinner av BHK og vinner av BTK tildeles CACIB (innstilling til internasjonalt certifikat). Den nærmest påfølgende i rekken (som oppfyller kravene) kan tildeles res. CACIB. Hunder som deltar i juniorklasse, veteranklasse ogandre under 15 måneders alder konkurrerer ikke om CACIB.

Etter at rasen er ferdig bedømt kan det være oppført avlsklasse(r) i katalogen. Dette vil si at en deltagende hannhund eller tispe kan ha fire avkom som har vært bedømt ved utstillingen. Dersom din hund er et avkom etter en slik hund, vil det være naturlig at oppdretteren/ eieren av hunden spør deg på forhånd om å stille.

Det kan også være oppdretterklasse(r) til bedømmelse. En oppdretterklasse behøver ikke å være oppført i katalogen, men det må værepåmeldt fire hunder til bedømmelse som kommer fra samme oppdretter. Når det gjelder deltagelse i oppdretterklasse, bør oppdretter selv gi beskjed til sine deltakende valpekjøpere dersom de skal vente til rasen er ferdig bedømt.

Ved utstillinger som har med flere raser vil det etter rasebedømmelsene bli arrangert gruppefinaler innen de gruppene som rasene er inndelt i. Fire hunder i hver gruppe blir plassert. Vinneren av hver gruppe blir Best i gruppen (BIG). Disse igjen møtes i den store finalen og utstillingens siste konkurranse: BIS (Best In Show).

Hvorfor ulik bedømming

I 2013 stod det en flott artikkel i Hundesport (medlemsbladet til NKK) om utstilling. Artikkelen tar for seg hvorfor det er så store variasjoner i bedømmelsen, og forklarer hvorfor samme hund kan få ulik premiering. Artikkelen kan leses HER

Innhold:

HUSKELISTE:

 • VAKSINASJONSKORT
 • NUMMERLAPP OG SIKKERHETSNÅL
 • UTSTILLINGSBÅND
 • VANN OG VANNSKÅL
 • BUR
 • CAMPING STOL
 • HUND
OG HUSK Å HA DET MORO

LAMENT OF A LADY WHO'S GONE
TO THE DOGS...


There was a time, there really was,
When I was sweet and tender;
When SHOW DOG meant a Disney Star,
and Bitch was not a gender.
I went to bed at half past ten;
I went to Church on Sunday;
On Saturday I baked the beans
And did the wash on Monday.

But then I got a certain pup,
And an erstwhile friend said, "SHOW",
And so I did and so I do,
OH! What I didn't know.
I used to dress with flair and style,
That was the life, don't knock it.
But now each dress from bed to ball
Must have a good bait pocket.

I used to have a certain air,
I wallowed in perfume,
I used to smell of Nuit D' Amour,
Now I smell like Mr. Groom.
My furniture was haut decor,
My pets a tank of guppies.
Now I've furniture unstuffed,
And well-adjusted puppies.

Once I spoke in pristine prose,
In dulcet tones and frail,
But now I'm using language,
That would turn a sailor pale.
I was taught to be well-groomed
No matter where I went.
Now all the grooming that I do
Is in the Handler's tent.

I used to long for furs and jewels
And a figure classed as super,
Now the thing I yearn for most
Is a nice new Pooper-Scooper.
I adored a man who murmured verse
Through intimate little dinners,
But now the words I thrill to hear,
Are just three - "Best of Winners"

I rise at dawn and pack the car
The road ahead's a long one.
The one I routed on the maps
Invaribly's the wrong one.
I really love this doggy life
I wouldn't care to change it.
But when I get that BEST IN SHOW.
I plan to rearrange it;

When my time on earth is done
I'll go without much nudging
Just give me three weeks closing date
and let me know who's judging.