CHAMPIONAT TITLER

Titler og uttrykk

Det er nesten ingen begrensning på titler man kan oppnå på en hund som er dyktig på skogen og flott å se på, og det kan være vanskelig å vite hva de ulike bokstavene står for. Så er er en kort innføring i noen av titlene man kan oppnådd:

English                                                    Norsk

BOB              Best Of Breed                      BIR                Best i Rasen

BOS              Best Of Opposite Sex           BIM               Best i Motsatt kjønn

BIS                Best In Show                       BIS                 Best In Show

NJ (D)CH

NJ(D)CH- Norsk Jaktchampion
Generelle krav:
Tre ganger 1. premie på jaktprøve for drivende hunder tilsluttet NHKF i Norge, hvorav
minst en prøve på hare. Minst en av premiene må oppnås på småhundprøve (SP).
Jaktprøvene skal være tatt for tre forskjellige dommere. I tillegg kreves en Good på
utstilling ved fylte 15 måneder oppnådd i et av de nordiske land.

NUCH

NUCH-Norsk Utstillingschampion
Generelle krav:
Tre ganger certifikat på utstilling i Norge under tre forskjellige dommere. Minst ett av
certifikatene må være vunnet på utstilling arrangert av NKK eller på utstilling hvor raseklubb
er gitt anledning til å utdele certifikat tellende til championat på linje med certifikat vunnet
på NKKs utstilling. Minst et av certifikatene må være vunnet ved fylte 24 måneder eller
senere.
Tilleggskrav:
En gang 1. premie på jaktprøve etter regler for drivende hunder tilsluttet NHKF eller
tilsvarende i et av de nordiske land. Hvis jaktprøvepremieringen er oppnådd ved
prøve på rev og/eller rådyr, må hunden dessuten minst ha oppnådd 2. premie på prøve på hare.

C.I.B.

INTERNATIONAL BEAUTY CHAMPION (C.I.B.)
Generelle krav:
To CACIB vunnet i to forskjellige land og for to forskjellige dommere, samt minst en gang 1. premie på jaktprøve etter regler for drivende hunder tilsluttet NHKF eller tilsvarende i et av de nordiske land. Hvis
jaktprøvepremieringen er oppnådd ved prøve på rev og/eller rådyr, må hunden dessuten ha oppnådd 2. premie på prøve på hare.

NORD UCH eller NORD JCH

Nord UCH (Nordisk Utstillingschampion) eller Nord JCH (Nordisk Jaktchampion) er ikke en egen tittel, men en samlebetegnelse for at man har oppnådd nasjonalt utstillingschampionat eller nasjonalt jaktchampionat i tre nordiske land. De tre titlene man har oppnådd blir byttet ut med Nord. UCH eller Nord. JCH. I Finland benyttes POHJ KVA tittelen for Nordisk Jaktchampionat og POHJ MVA for Nordisk Utstillingschampion.

Absolutely Spotless Hawana har oppnådd nasjonalt championat i tre nordiske land, men vi har valgt å beholde de nasjonale titlene fremfor å bytte dem ut med Nord. UCH.

SE UCH

SE UCH- Svensk Utstillingschampion

Generelle krav for utenlandske hunder:
Nasjonalt championat fra før. Oppnådd cert på svensk utstilling, samt Jaktchampionat med minst 2x1 hare.

FIN UCH

FIN UCH- Finsk Utstillingschampion

Generelle krav for utenlandske hunder:
Nasjonalt championat fra før. Oppnådd cert på finsk utstilling, samt 1 pr Hare barmark (fra Norge, Sverige eller Finland)

PO UCH

PO UCH- Polsk utstillingschampion

Generelle krav:
4xCert/CAC for tre ulike dommere. Minst 1 av certene må være "stor" cert. Det må gå minst 6 måneder mellom første og siste certet.

AU CH

AU UCH- Australsk utstillingschampion

Kravene til å bli australsk utstillingschampion er mer omfattende enn vårt regelverk. Man oppnår championatet når man har oppnådd 100 poeng. Det gis poeng for ulike oppnåelser slik som BIR,BIG, BIS eller Challenge Certificate winner tispe eller hannhund. For mer utfyllende regelverk se http://www.ankc.org.au/default.aspx

Kjekt å vite.....

Nå man har oppfylt kriterier for championat- om det er Norsk jaktchampionat eller Svensk utstillingschampionat- det er ditt ansvar som hundeeier å søke om championatet.

Oppnår du championat i utlandet må du selv søke til kennelklubben i det landet som championateter oppnådd. Når championatet er innvilget, er det ditt ansvar å informere NKK (Norsk Kennel Klub) om det nye championatet,slik at de kan legge inn informasjonen på dogweb. 

Har en kennelklubb tilhørende FCI godkjent tittelen, så er det fullgodt og ingen kan trekke i tvil championatet-selv om man ikke har fått det registrert i Dogweb.