NCCD- Neontal Cerebellar Cortical Degenerations

Neonatal Cerebellar Cortical Degenerations (NCCD) er en nevrologisk sykdom som påvirker hundens balanse og koordinasjon. Sykdommen skader celler i lillehjernen, den delen av hjernen som regulerer bevegelsen. Skade på lillehjernen forstyrrer hundens likevekt, noe som resulterer i unormale bevegelser og mangel på koordinering.

NCCD er en progressiv, degenerativ sykdom. Rammede hunder virke normale ved fødselen, men begynner å vise kliniske tegn ved tre ukers alder. De er tregere og mindre koordinert enn sine kullsøsken- de faller oftere og er ikke i stand til å koordinere en normal gangart. Disse første symptomene kan omfatte staggende beveglse, står med bredt spredte beina og generell mangel på koordinering. Progresjon av sykdommen kan føre til ristining i kroppen og anfallslignende episoder. Den rammede hunden vil etterhvert ikke lengre være i stand til å bevege seg eller spise, og det mest humane er å avlive hunden. Det er dessverre ingen kur for denne sykdommen. Nederst på siden ses en video av et kull med valper som er rammet av NCCD. Det viser hvordan sykdommen preger valpene gjennom de ulike stadiene. 

NCCD er et recessivt gen, så en hund ville trenge kopier av genet fra begge foreldre for å bli rammet av sykdommen. Bærere av NCCD vil ikke vise symptomer, men kan passere mutasjon til deres avkom. Det er derfor viktig å teste avlsdyrene for NCCD for å forebygge tilfeller hvor valper med NCCD blir født.
I 2012 ble DNA for sykdommen kartlagt og det ble utviklet en DNA test, og denne testen fungerer på samme måte som øvrige genetiske tester slik som MLS testen.

 

NCCD/NCCD
 
RAMMET
 
Hunden har NCCD
 
NCCD/N
 
BÆRER
 
Hunden er bærer av NCCD genet
 
N/N
 
FRI
 
Hunden har ikke NCCD genet.