Kjøp og salg av hund

Salg av kjæledyr er regulert av kjøpsloven og som alle andre ting i kjøpsloven er det fem (5) års garanti på kjøp.

HÅNDPENGER:
Når valpene er 2 uker gamle blir valpekjøpere bedt om å innbetale håndpenger for valpen. Innbetalt håndpenger er en bekreftelse på at du har fått tildelt valp fra vårt oppdrett, samtidig som det gir oss som oppdrettere en sikkerhet om at du som valpekjøper fortsatt ønsker en valp fra det aktuelle valpekullet.
 
Håndpengene blir refundert dersom valpen av ulike grunner, som for eksempel skade eller sykdom på valpen, ikke kan leveres som avtalt.

BETALING:
Om ikke annet er avtalt, er valpene leveringsklar ved 8 ukers alder. Vi ber om at kjøpesum (minus håndpenger) betales via bankoverføring eller kontant ved henting av valpen når den er leveringsklar.

I tilfeller hvor valpekjøper ikke har anledning til å hente valpen før på et senere tidspunkt , ber vi om at kjøpesummen innbetales når valpen er leveringsklar (8 uker gammel). 

Ingen valper selges på avbetaling eller delbetaling.
.
AVBESTILLING AV VALP FØR DEN ER LEVERT:
I henhold til kjøpsloven har kjøper angrerett, og så ledes rett til å avbestille varen (hunden) innen den er avhentet. Selger har i såtilfelle rett til erstatning for kostnader som oppstår som følge av at kjøper har avbestilt kjøpet.  

Ved avbestilling av valp vil ikke håndpengene bli refundert da dette er ment å dekke ekstra utgifter som omregistrering, veterinær attest etc.

LEVERING:
Levering skjer, om ikke annet er avtalt,ved at kjøper henter hunden hos selger/oppdretter.
Vi bor 1 times kjøring fra Kjevik Lufthavn (Kristiansand) og møter gjerne opp på flyplassen for å overbringe valpen til valpekjøpere som kommer med fly.

GJENKJØP AV HUND:
Dersom tilbakeleveringen skyldes andre årsaker enn sykdom eller mangler hos hunden, skjer gjenkjøp etter retningslinjene for gjenkjøp av hund:

  • Om gjenkjøp skjer innen 14 dager fra leveringsdato, tilbakebetales 80 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer  etter 14 dager, men før 3 måneder fra leveringsdato, tilbakebetales 60 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer mellom 3 måneder og 1 år fra leveringsdato , tilbakebetales 40 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer etter 1 år, men før 2 år fra leveringsdato , tilbakebetales 10 % av kjøpesummen.
  • Om gjenkjøp skjer etter 2 år fra leveringsdato, tilbakebetales ingenting av kjøpesummen.


Ved salg av valper, unghunder eller voksne hunder benytter vi kjøpekontrakten til Norsk Kennel Klub: http://web2.nkk.no/filestore/Registrering/Kjp_og_salg/Kjpsavtale_TILNETT_JULI2015_utfyllbar_NY.pdf
Den samme kontrakten benyttes ved tilbakekjøp av hunder vi har oppdrettet og solgt.